Region vil erstatte ambulancereddere med sygeplejersker

Arkivfoto

Fremover vil det være sygeplejersker, som bemander ambulancerne, når der skal gennemføres transporter mellem sygehusene i Region Syddanmark. Det er i hvert fald regionens plan, som både begrundes i den akutte mangel på ambulancereddere og i udsigten til, at anvendelsen af anæstesisygeplejersker vil give et kvalitetsløft.

Hvert år gennemføres der ca. 11.000 interhospitale transporter i Region Syddanmark. Det svarer til ca. 10 pct. af det samlede antal ambulancekørsler i regionen – og dermed lægger disse transporter beslag på en betydelig del af det syddanske ambulanceberedskab. Men hvis det står til Region Syddanmark, så skal mange af transporterne fremover varetages af særlige ambulanceberedskaber, som bemandes med anæstesisygeplejersker i stedet for ambulancereddere.

Det er en ændring af sundhedsloven, som giver regionen mulighed for at anvende sygeplejersker på ambulancerne. Af ændringsloven – der primært handler om at stille skærpede krav til de ikke-officielle ambulancers bemanding – fremgår det nemlig, at ”når en ambulance anvendes til overførsel af en patient fra et hospital til et andet, kan én af de personer som (…) bemander ambulancen, erstattes af en læge eller en anæstesisygeplejerske”. Og den mulighed vil Region Syddanmark udnytte til at indsætte omkring fem sygeplejerskebemandede ambulancer, som tilknyttes akutsygehuse i Odense, Svendborg, Kolding, Aabenraa og Esbjerg. Størstedelen af de interhospitale transporter sker nemlig til eller fra disse sygehuse.

Ændring skyldes reddermangel

Ifølge regionen er baggrunden for planen, at der er en generel reddermangel i Danmark, og at det særligt i Region Syddanmark vil betyde, at det i en årrække vil være vanskeligt at tilkøbe nye ambulancebredskaber. Og ved at afsætte dedikerede ambulancer til overførslerne og bemande dem med specialuddannede anæstesisygeplejersker, som vil opnå en god rutine, hæves kvaliteten på de interhospitale transporter.

Ved at benytte ambulancebehandlere til akutte indlæggelser og ambulanceudrykninger fremfor tidskrævende transporter mellem sygehusene, vil behandlernes kompetencer og faglighed i forhold til behandling på skadested endvidere blive udnyttet i højere grad, mener regionen.

Nye ambulancer bliver hvide

De nye ambulancer vil som udgangspunkt blive udstyret på samme vis som de almindelige ambulancer i henhold til Region Syddanmarks krav. Dog kan udstyr, der kun bruges på skadesteder, eventuel udelades. Beredskabstiden vil være dagtid på hverdage, da det er i dette tidsrum de interhospitale transporter hovedsageligt finder sted. For at markere, at der er tale om specialberedskaber og at de ikke indgår i det almindelige akutte beredskab, skal ambulancerne være hvide.

I første omgang vil Region Syddanmark tage kontakt til ambulanceoperatørerne BIOS og Responce for at få afklaret, hvad den nye type ambulancer vil koste. Derefter satser man på at kunne iværksætte et pilotforløb på ca. 12 måneder.

Annonce