Falck bekræfter: Vil køre ambulancer til BIOS’ priser

Falck er villig til midlertidigt at overtage ambulancekørslen i Region Syddanmark til samme pris, som regionen nu betaler til BIOS. Det bekræfter Falcks koncernchef, Allan Søgaard Larsen. I en startfase vil Falck dog have et tillæg, men selv med dette tillæg vil der være tale om en underskudsforretning for Falck, fortæller koncernchefen.

Tidligere på ugen opstod der rygter om, at Falck havde sendt et tilbud til Region Syddanmark. I en intern skrivelse afviser koncernchef Allan Søgaard Larsen at kommentere på den dialog, som Falck har med regionen, men han bekræfter, at Falck er villig til at varetage den syddanske ambulancekørsel på samme vilkår som BIOS.

Allan Søgaard Larsen fortæller, at Falck i forbindelse med krisemøder i Region Syddanmark i slutningen af august havde en drøftelse med embedsmændene i Region Syddanmark, der ønskede at undersøge muligheden for, at Falck kunne fortsætte ambulancedriften, efter at det havde vist sig, at BIOS havde massiv problemer med vagtplanerne. Her var der også en kort drøftelse af prisen, hvor Falck foreslog, at man kunne fortsætte ambulancekørslen med samme pris og kvalitet som hidtil – det vil sige på det kontraktgrundlag, som var gældende forud for det seneste udbud.

Vil fjerne tvivl om Falcks bevæggrunde

”Efter mødet fremkom der desværre udtalelser i pressen om, at Falck udnyttede den aktuelle kritiske situation til egen økonomisk vinding. Disse beskyldninger ligger meget langt fra sandheden. For at udrydde enhver tvivl om Falcks bevæggrunde har vi derfor besluttet, at såfremt Region Syddanmark skulle få behov for det, er Falck parat til i en overgangsperiode at varetage ambulancetjenesten i regionen til BIOS’ pris – plus et tillæg i en startfase – indtil regionen kan afvikle et nyt udbud. Vi vil i den forbindelse anbefale, at der gennemføres et kontrolbud i regionen regi”, fortæller Allan Søgaard Larsen.

”Dette vil i givet fald være tabsgivende for Falck, men vi er på baggrund af, hvad vi har oplevet i den seneste tid, parat til at påtage os opgaven på disse vilkår – til fordel for borgerne, regionen, redderfaget, og naturligvis også for Falck”, siger koncernchefen.

Annonce