Regioner skal selv søge om penge fra ny præhospital pulje

Regionerne skal i gang med at skrive ansøgninger, hvis de ønsker at få del i de 20 mio. kr., som på finansloven er afsat til en styrkelse af det præhospitale beredskaber i yderområderne. Pengene bliver nemlig placeret i en ny pulje, hvor regionerne kan søge om midler til f.eks. ekstra akutlægebiler eller paramedicinerbiler.

De 20 mio. kr. er blevet afsat i den nye finanslovsaftale, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Her er parterne blevet enige om at sætte pengene i en særlig pulje, som regionerne kan søge til at styrke deres akutberedskab i de yderområder, hvor der kan være lang responstid.

“Tid kan være en helt afgørende faktor for mennesker, der er kommet alvorligt til skade i et trafikuheld eller pludselig falder om med et hjertestop. Derfor er jeg glad for, at vi med finanslovsaftalen kan bidrage til at sikre hurtig lægehjælp til de borgere, der bor i områder, hvor man ellers kan risikere at vente i lang tid, før hjælpen når frem”, siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde.

Puljen vil især kunne anvendes til at finansiere nye akutlægebiler eller paramedicinerbiler.

Annonce