Ny ordning med rådighedsvagter styrker lægehelikopterne i sommermånederne

Arkivfoto: Lasse Christiansen

I sommermånederne topper flyvningerne for landets akutlægehelikoptere, og især de to sydlige akutlægehelikoptere er i disse måneder belastede. Men regionerne vurderer, at der er tilstrækkelig personalekapacitet – blandt andet takket være en ny ordning med rådighedsvagter for akutlægerne, som kan aktiveres, når arbejdsbelastningen overskrider flyvehviletidsbestemmelserne.

Det er Folketingets Sundhedsudvalg, som har bedt sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om at tilkendegive, om ministeren mener, at der er tilstrækkelig med personalekapacitet til rådighed på alle tidspunkter af året i akutlægehelikoptertjenesten.

Sundhedsministeren har sendt spørgsmålet videre til Danske Regioner, som blandt andet har oplyst:

”Akutlægehelikopterne er døgnbemandede året rundt af en pilot, en præhospital akutlæge og en HCM-redder (Helicopter Crew Member). Pilot og redder er ansat af helikopteroperatøren (Norsk Luftambulanse A/S), mens lægerne er regionalt ansatte. Alle vagter på de 4 helikopterberedskaber dækkes og samlet set vurderes det, at der er tilstrækkelig personalekapacitet til rådighed på alle tidspunkter af året.

Vagtplanen understøttes endvidere af et back-up-mandskab, som kan aktiveres i tilfælde af, at arbejdsbelastningen overskrider de flyve- hviletids bestemmelser, som regulerer området. For akutlægerne på ordningen har back-up-mandskabet indtil for nylig bestået af en frivillig rådighedsvagtordning, men med virkning fra 1. april i år er der indgået aftale med de faglige organisationer om en fast rådighedsvagtordning i lighed med den back-up ordning, der gælder for pilot og HCM-redder.

Back-up-mandskabet kommer primært i spil i de travle sommermåneder, hvor især de 2 sydlige helikoptere er mest belastede”.

Annonce