Regioner vil gøre paramedicineruddannelsen til en professionsbachelor

Den danske paramedicineruddannelse skal ændres, så den går fra at være en 20 ugers videreuddannelse til at være en egentlig uddannelse på professionsbachelorniveau. Det mener Danske Regioner. Udover det præhospitale område skal paramedicinere med den bredere uddannelse kunne ansættes i akutmodtagelserne, i kommunale akutfunktioner og på lægevagtområdet.

Regionernes ønske om at ændre paramedicineruddannelsen fremgår af et nyt udspil om tættere samspil mellem skoler og sundhedsvæsen, som skal styrke sundhedspersonalets kompetencer, så de bliver bedre rustet til en fremtid med markant flere ældre og mennesker med multisygdom. Danske Regioner fastslår i udspillet, at de ser nytænkning af uddannelsessystemet som vigtig for at styrke robustheden i fremtidens sundsvæsen.

Paramedicineruddannelsen er i dag en 20 uger lang praksisnær videreuddannelse for ambulancebehandlere. Men paramedicinerne møder i stigende omfang ældre, medicinske patienter med komplekse symptomer og multisygdom, som paramedicinerne skal kunne visitere eller behandle i eget hjem.

”Det kræver et bredere sundhedsfagligt niveau, end det paramedicinerne har i dag. Derfor ønsker regionerne, at der etableres en uddannelse til paramediciner på professionsbachelorniveau. Paramedicinerne er ved at blive en central figur i samarbejdet mellem det præhospitale og hospitaler, kommunernes sundhedstilbud samt praktiserende læger. Arbejdsmarkedet for en bred uddannet professionsbachelor i paramedicin kan udover det præhospitale område omfatte såvel akutmodtagelserne som kommunale akutfunktioner og lægevagtområdet”, skriver regionerne i udspillet.

Kan styrke rekrutteringsgrundlaget

”Ambulancebranchen har traditionelt set tiltrukket flere mænd end øvrige professionsområder, og dermed kan en bred paramedicineruddannelse være med til at styrke rekrutteringsgrundlaget til resten af det akutte sundhedsvæsen”, skriver regionerne.

Regionerne understreger, at det fortsat skal være muligt at uddanne sig til ambulancebehandler på erhvervsuddannelsesniveau, men altså derefter videreuddanne sig til paramediciner på professionsbachelorniveau.

Annonce