Responce fik rekordoverskud – men venter sværere tider efter tabt kontrakt

Ambulanceoperatøren Responce fik i 2021 et driftsoverskud på 30 mio. kr., og det er selskabets hidtil bedste resultat. Stigningen i overskuddet skyldes dog især COVID-19-testaktiviteter, og i år forventer Responce, at overskuddet falder med op til 5 mio. kr. på grund af udløbet af det Falck-ejede selskabs kontrakt med Region Midtjylland.

Responce blev overtaget af Falck i 2015, og efter nogle år med underskud er Responce efterhånden blevet en god forretning for Falck-koncernen.

Det var også tilfældet i 2021, hvor Responce endte året med et driftsoverskud på 30 mio. kr. Det var en anelse bedre end i 2020, og bygger på, at Responce har fået væsentligt højere indtægter – der dog også er blevet modsvaret at større lønudgifter. Responces bruttofortjeneste (omsætning minus variable omkostninger) landede på 243 mio. kr. mod 202 mio. kr. i 2020. Samtidig steg personaleudgifterne dog fra 171 mio. kr. til 212 mio. kr.

Fik 50 ekstra medarbejdere

Responce anfører selv i regnskabet, at stigningen i driftsoverskuddet primært skyldes COVID-19-testaktiviteter i forhold til borgere, virksomheder og institutioner. Dette er også en væsentlig del af forklaringen på, at det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte medarbejdere steg fra 329 til 378.

Responce venter, at overskuddet i år falder med op til 5 mio. kr. som konsekvens af, at selskabets kontrakt med Region Midtjylland ikke blev genvundet i forbindelse med det seneste udbud – og derfor bortfaldt pr. 30. november 2021. Dermed udfører Responce udlukkende ambulancekørsel i Region Syddanmark.

Annonce