Responce får sit første overskud – og vil deltage i alle ambulanceudbud

Det går fremad for Responce, der sidste år fik sit første overskud siden stiftelsen i 2007. Overskuddet på 1,7 mio. kr. får Responce til at skrue op for ambitionerne, og målet for selskabet og den tyske hovedaktionær er nu at blive nr. 1 på såvel det danske som det europæiske marked for akut ambulancekørsel. Responce bebuder, at man i den kommende udbudsrunde vil byde på ambulancekørsel i alle regioner, og der er da også flere penge på vej til Responce fra ejerne.

Responce har siden 1. december 2009 stået for ambulancekørslen i Horsens-området, men de første år har været præget af store underskud. I 2011 fik Responce imidlertid sit første overskud, og Michael Sørensen, der er medejer af Responce og redningsdirektør i selskabet, mener, at Responce nu er nået igennem den vanskelige opstartsfase.

”Overskuddet på 1,7 mio. kr. i 2011 er en milepæl for os, og det viser, at vi nu er kommet igennem etableringsfasen. Det er vanskeligt og kapitalkrævende at starte et nyt ambulancefirma op fra bunden, men det er lykkedes over forventning, og det er en stor tilfredsstillelse, at Responce fortsat udvikler sig meget nøjagtigt efter de strategiske planer, vi har arbejdet efter”, siger Michael Sørensen.

Michael Sørensen forventer, at Responce vil øge driftsoverskuddet i de kommende år. Indtjeningen skal dels komme fra ambulancekontrakten med Region Midtjylland, dels fra det nye forretningsområde Responce Life Support, hvor Responce sælger og supporterer hjertestarter‐ og førstehjælpsprojekter.

Vil byde på ambulancekørsel i alle regioner

I de kommende år skal ambulancekørslen i alle regioner atter i udbud, og Responce vil være en aktiv deltager i den proces, bebuder Michael Sørensen.

”Responce er kommet for at blive, og vi er klar til at byde i alle regioner”, siger redningsdirektøren, der tilføjer, at Responce og hovedaktionæren, den tyske G.A.R.D.‐gruppe, går efter at blive nr. 1 på markedet for akut ambulancekørsel i Danmark og Europa. ”Ikke nødvendigvis i størrelse, men på kvalitet, fleksibilitet og service”, siger Michael Sørensen.

En ekspansion vil kræve store investeringer, og ifølge Michael Sørensen, der selv ejer 20 procent af Responce, er ejerne klar til at tilføre mere kapital.

”Responce har som ambulanceoperatør meget stor fokus på sikker drift og forsyningssikkerhed. Heldigvis bakker aktionærerne 100 pct. op om denne forretningspolitik, og de har bebudet en tilførsel af egenkapital til Responce i 2012 som et klart signal om, at deres engagement i den danske ambulancesektor og Responce er langsigtet og stabilt”, siger Michael Sørensen.

Annonce