Sådan fordeles ambulancekørslen mellem PreMed og Region Nordjylland

Fra 1. april 2022 overgår ambulancekørslen i Region Nordjylland fra Falck til PreMed og regionens egen ambulancetjeneste. De to ambulancetjenester kommer hver til at varetage opgaven i to distrikter, hvor PreMed skal drive 18 ambulancer og fire sygetransportvogne, mens regionen skal drive 26 ambulancer og 11 sygetransportvogne.

Region Nordjylland overgår fra den nuværende responstidsmodel – hvor det er Falck, som skal sikre overholdelse af responstidsmålene – til en beredskabsmodel, hvor regionen beslutter antallet af ambulancer og deres placering.

Fremover vil ambulancekørslen i regionen være opdelt i fire delområder med følgende beredskab:

  • Område Aalborg: 11 ambulanceberedskaber og 9 sygetransportvogne
  • Område Nord: 15 ambulanceberedskaber og 2 sygetransportvogne
  • Område Vest: 9 ambulanceberedskaber og 3 sygetransportvogne
  • Område Syd: 9 ambulanceberedskaber og 1 sygetransportvogn

Region Nordjylland skal selv stå for driften i delområderne Nord og Aalborg, mens PreMed skal stå for driften i delområde Vest og Syd. Den samlede basestruktur kommer dermed til at se sådan ud:

Annonce