Overvejer ordning med SMS til nærmeste førstehjælpere ved hjertestop

Arkivfoto.

Fremover vil borgere, der er uddannede i førstehjælp, måske kunne få en SMS, hvis en person i lokalområdet får hjertestop. Ordningen findes allerede i Stockholm, hvor førstehjælpernes mobiltelefoner er registrerede på den lokale vagtcentral, og ved hjertestop kan vagtcentralen via telefonernes GPS-funktion se, om der er førstehjælpere i nærheden – og så tilkalde dem via SMS. Nu kommer der måske et forsøg med en lignende ordning i Frederikshavn-området. Det indgår i Danmarks største hjertestarter-projekt, som får et budget på 12 mio. kr.

Overvejelserne om en såkaldt SMS-livreddertjeneste er en del af et stort projekt med arbejdstitlen ”Parat til Hjertestart i Frederikshavn Kommune”, hvor TrygFonden og Hjerteforeningen i de kommende tre år vil investere næsten 12 mio. kr. i en række aktiviteter, der skal optimere behandlingen af hjertestop udenfor sygehuset.

Udgangspunktet for projektet er, at ca. 3.500 personer i Danmark hvert år får hjertestop, og at kun ca. 6 % er i live 30 dage efter hjertestoppet.

Den eneste effektive behandling mod hjertestop i de tilfælde, hvor hjertet har en stødbar rytme, er defibrillering med en hjertestarter, men chancerne for overlevelse falder med ca. 10 % for hvert minut der går, fra hjertestoppet indtræffer og til første stød.

50 hjemmeplejebiler får hjertestartere

I projektet indgår en række aktiviteter, der skal sikre hurtig førstehjælp ved hjertestop.

Borgere i Frederikshavn Kommune vil således blive undervist i Hjerte-Lunge-Redning via mulighed for bestilling af gratis læringssæt hos Hjerteforeningen, og på tilsvarende vis skal der undervises i Hjerte-Lunge-Redning på kommunens folkeskoler og andre uddannelsesinstitutioner. Der etableres også en særlig uddannelse for hjertesyge og deres pårørende, der både lærer Hjerte-Lunge-Redning og brug af hjertestarter.

Som led i projektet vil samtlige ca. 50 hjemmeplejebiler i kommunen endvidere blive udstyret med hjertestartere samt GPS og kommunikationsudstyr. Via GPS-funktionen i hjemmeplejebilerne bliver det muligt for Region Nordjyllands AMK-vagtcentral at se den enkelte hjemmeplejebils geografiske placering, og ud fra viden om nærmeste ambulance og hjemmeplejebils placering i forhold til stedet for et hjertestop vil vagtcentralen i hvert enkelt tilfælde kunne vurdere, om hjemmeplejen skal tilkaldes til hjertestoppet. Alle ansatte i hjemmeplejen bliver desuden uddannet i Hjerte-Lunge-Redning, brug af hjertestarter og betjening af kommunikationsudstyret.

Inspiration fra Stockholm

Et yderligere led i projektet er som nævnt en afdækning af, om det er muligt at indføre det koncept for en SMS-livreddertjeneste, som kendes fra Stockholm.

Formålet med SMS-livreddertjenesten er at få borgere, der er uddannet i Hjerte-Lunge-Redning, hurtigt ud til et hjertestop. Konceptet indebærer, at den enkelte borger, som har gennemført uddannelsen, kan oprette sig med sit mobiltelefonnummer i et system på internettet, hvorefter vedkommende fungerer som SMS-livredder.

Ved alarm til vagtcentralen om hjertestop, kan vagtcentralen ud fra den almindelige GPS-funktion i de oprettede mobiltelefoner se, hvor de nærmeste SMS-livreddere befinder sig. Dermed kan de nærmeste SMS-livreddere via SMS hurtigt sendes til stedet for at starte Hjerte-Lunge-Redning og yde hjælp, indtil ambulancen når frem.

Projektet finansieres først og fremmest af TrygFonden, der yder et tilskud på 8,4 mio. kr., og Hjerteforeningen, der betaler 3,4 mio. kr.

Planen er, at det store projekt skal implementeres fra april 2012 til oktober 2013, hvorefter det skal evalueres fra oktober 2013 til marts 2014. Derefter skal der udarbejdes en model, som kan anvendes i andre kommuner. I første omgang skal projektet dog godkendes af Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland.

Annonce