Socialdemokraterne ønsker bøder til langsomme ambulancer

Socialdemokraterne ønsker kontant afregning, hvis en ambulance er for længe om at nå frem til et ulykkessted. Det bør føre til en bøde i hvert enkelt tilfælde. “Vi vil gøre op med, at ambulancen i nogle tilfælde først når frem efter 45 eller 50 minutter, og at man intet kan gøre efterfølgende”, siger sundhedsordfører Sophie Hæstorp Andersen til Nordjyske Stiftstidende.

Det socialdemokratiske forslag er led i en større beredskabsplan, som lanceres efter nytår. Ifølge S-forslaget bør de kommende regioner i stedet for den nuværende, gennemsnitlige responstider lave aftaler om, at udrykninger, som er kortere end den aftalte responstid, udløser bonus, mens de længere udløser bøder.

Hos Falck bliver ideen positivt modtaget. Koncernchef Allan Søgaard Larsen understreger dog, at kun to procent af turene i 2003 oversteg 20 minutter, og at det vil koste at forbedre beredskabet i tyndt befolkede områder. “Hvis man går efter at undgå alle længere ture, bliver det ekstremt dyrt. Vores bud er, at der skal være en kattelem på en halv procent til de ekstreme tilfælde”, siger han til Nordjyske Stiftstidende. Falck kører i øjeblikket et vellykket forsøg i Storstrøms Amt, hvor de bliver straffet økonomisk for ture over 20 minutter. Allan Søgaard Larsen gætter på, at det ville koste cirka 35 millioner at indføre på landsplan. Skal responstiden til gengæld helt ned på 15 minutter på landsplan, er beløbet snarere 160 millioner kroner.

Socialdemokraterne er villige til at poste penge i projektet, ligesom de ønsker at fastsætte en vejledende responstid på landsplan. Overskrider Falck den grænse på de enkelte ture, skal hammeren falde endnu hårdere. Formand for amternes sundhedsudvalg, Bent Hansen (S) er ikke begejstret for, at landspolitikerne skal blande sig i responstiden, men han finder det klogt at overveje sanktionsmodellen. Også han understreger dog, at det vil føre til dyrere kontrakter.

Indenrigs-og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil hverken poste flere penge i beredskabet eller fastsætte en politisk responstid på landsplan. “Hvis amterne synes et bødesystem er fornuftigt, kan de bare indføre det”, siger han til Nordjyske Stiftstidende.

Annonce