Stor forskel i antallet af mistede 112-opkald i regionerne

Det er ikke kun Region Hovedstaden, som har problemer med mistede 112-opkald. I næsten alle regionerne har man således set en stigning i år, men dog på et væsentligt lavere niveau end i Region Hovedstaden. Samtidig er der stor forskel på regionernes procedurer – f.eks. sker der i Region Midtjylland viderestilling til vagtcentralens læge eller tekniske disponenter, hvis der ikke er en ledig sundhedsfaglig visitator, og derfor har regionen stort set ingen mistede opkald.

I sommermånederne i år havde Region Hovedstadens AMK-vagtcentral hver måned over 1.500 mistede 112-opkald – altså opkald, der aldrig blev besvaret af en sundhedsfaglig visitator på vagtcentralen, men hvor vagtcentralen i stedet måtte behandle opkaldet ud fra en elektronisk meddelelse fra alarmcentralen.

Det er markant flere mistede opkald end i de andre regioner, hvor der dog også har været pres på AMK-vagtcentralerne, særligt efter at samfundet er genåbnet efter corona-nedlukningen.

Region Syddanmark

I Region Syddanmark har man i perioden fra 1. januar 2019 og frem til august 2021 haft mellem ca. 20 og 150 opkald om måneden, hvor politiets alarmcentral ikke kunne stille telefonen videre til regionens AMK-vagtcentral, fordi de sundhedsfaglige visitatorer var optaget af samtaler med andre borgere.

Der blev sat rekord i august 2021 med 148 opkald, mens der var 126 i juli og 97 i juni. Den hidtidige rekord var i august 2020 med 107 mistede opkald.

Stigningen skyldes ifølge Region Syddanmark dels, at det samlede antal 112-opkald er steget, dels at vagtcentralen har været ramt af akut fravær blandt de sundhedsfaglige visitatorer, hvor der derfor har været færre på vagt end tiltænkt.

Region Nordjylland

I Region Nordjylland havde man i 2021 i gennemsnit 30 mistede opkald om måneden, hvilket er en anelse mere end gennemsnittet på 29 i 2020 og 18 pr. måned i 2019.

Rekorden blev sat i juli 2021 med 59 mistede opkald, mens der var 42 mistede opkald i august og 40 i juni. Det næsthøjeste antal var i august 2020, hvor der var 49.

Region Sjælland

I Region Sjælland er der en lidt anden procedure for de mistede opkald. Allerede hvis et opkald fra alarmcentralen ikke er besvaret efter 20 sekunder, bliver der automatisk sendt en ambulance med hastegrad A. Når der er en ledig sundhedsfaglig visitator, ringes borgeren op, og det kan så medføre, at ambulancen aflyses eller får ændret kørselsform.

I perioden fra 1. januar 2019 til august 2021 har Region Sjælland i gennemsnit haft 262 tilfælde om måneden, hvor der automatisk er afsendt en ambulance. Her er rekorden dog helt tilbage i juni 2019 med 382 tilfælde, men sommermånederne i 2021 lå også højt med 359 tilfælde i juni, 328 i juli og 354 i august.

Ud af de i alt 8.382 tilfælde i perioden var der 597 tilfælde, hvor der ikke efterfølgende blev skabt kontakt mellem en sundhedsfaglig visitator og personen, der havde ringet 112.

Region Midtjylland

I Region Midtjylland har der kun været 195 mistede opkald i perioden fra 1. januar 2019 til august 2021. I sommermånederne i 2021 var der 11 tilfælde i juni, 6 i juli og 11 i august. Rekorden var i juli og august 2020 med hver 15 tilfælde.

Det lave antal mistede opkald i Region Midtjylland skal formentlig ses i lyset af, at regionen har en helt anden procedure end de andre regioner.

Hvis der ikke er en ledig sundhedsfaglig visitator, bliver opkaldet automatisk stillet videre i telefonsystemet til medarbejder med en anden kompetence. De sundhedsfaglige visitatorer vil dog hurtigst muligt forsøge at blive ledige, så de kan håndtere opkaldet.

Hvis der er en ledig AMK-læge til rådighed på AMK-vagtcentralen, vil opkaldet som udgangspunkt blive håndteret af denne. Hvis der ikke er en ledig AMK-læge til rådighed, vil overløbet blive håndteret af en teknisk kørselsdisponent. Den tekniske kørselsdisponent skal i opkaldet præsentere sig og sende en ambulance med hastegrad A med det samme.

Hvis der er begrundet mistanke om hjertestop, bliver den tekniske kørselsdisponent i røret og vejleder i hjertelungeredning (HLR). De tekniske kørselsdisponenter er uddannet i dette. De tekniske kørselsdisponenter håndterer imidlertid ikke hjertestop ved børn. Hvis der er tale om et barn med hjertestop, skal opkaldet overtages af en sundhedsfaglig visitator. Det vil sige, at en af de sundhedsfaglige visitatorer skal afbryde sit igangværende opkald ved at visitere patienten til en ambulance med hastegrad A og fortælle borgeren, at en sundhedsfaglig visitator vil forsøge at ringe tilbage senere. Første ledige sundhedsfaglige visitator ringer tilbage på den afbrudte opgave og fortsætter visitationen.

Annonce