Sundhedsstyrelsen vil ikke undersøge dødsfald i sjællandsk akutberedskab

Sundhedsstyrelsen vil ikke foretage en undersøgelse af de sager, hvor læger i Region Sjælland mener, at patienter er døde eller har fået en mindre optimal behandling på grund af regionens nye akutberedskab, hvor der ikke længere indgår læger. Det står klart efter at møde mellem Sundhedsstyrelsen og Region Sjælland, hvor styrelsen slog fast, at det ikke er dens opgave at gå ind i konkrete sager. Derimod vil Sundhedsstyrelsen på baggrund af en orientering om sagerne overveje, om der er behov for yderligere vejledning og rådgivning til regionen.

En række tidligere ambulancelæger i Region Sjælland har i Ugeskrift for Læger fremlagt cases, hvor de mener, at det nye præhospitale setup – hvor paramedicinere har afløst læger – resulterer i en dårligere behandling af patienterne og endda i dødsfald, der kunne være undgået. De mange sager fik regionsrådsformand Steen Bach Nielsen (S) til at bebude, at regionen nu ville have Sundhedsstyrelsen til at vurdere sagerne.

I sidste uge var der så et møde mellem embedsmænd fra Sundhedsstyrelsen og Region Sjælland, men på mødet understregede Sundhedsstyrelsen, at den ønskede undersøgelse ikke kan komme på tale. ”Vi er ikke gået ned i konkrete hændelser – det er ikke vores opgave”, siger Søren Brostrøm, der er chef for Sundhedsstyrelsens afdeling for sygehusbehandling og beredskab, til Ugeskrift for Læger.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det regionen selv, som skal foretage den slags undersøgelser. Styrelsens opgave er alene at rådgive og vejlede.

Om der så er behov for yderligere vejledning og rådgivning i forbindelse med Region Sjællands præhospitale setup skal Sundhedsstyrelsen nu vurdere. ”Vi fik en fyldig orientering og en del materiale, som vi så skal kigge på”, siger Søren Brostrøm, der oplyser, at styrelsen er gået i gang med analysen, men at der ikke er aftalt nogen tidshorisont for tilbagemelding. Der er heller ikke aftalt nye møder.

Det materiale, Sundhedsstyrelsen fik udleveret, handler blandt andet om organisering, disponering, instrukser og retningslinjer – og ikke mindst hvordan regionen håndterer utilsigtede hændelser (UTH), det vil sige fejl og mangler i sundhedsvæsenet. De patientcases, som lægerne har lagt frem i Ugeskrift for Læger i anonymiseret form, er indberettet som UTH.

Annonce