Region Sjælland har uddannet 11 nye Advanced Paramedics

Region Sjælland har uddannet og opgraderet 11 paramedicinere til Advanced Paramedics. Dermed har Region Sjælland nu i alt 56 aktive Advanced Paramedic fordelt på ambulancebaser i hele regionen. Alle regionens akutbiler er bemandet med Advanced Paramedics, og også udvalgte ambulancer vil fremover være bemandet med de særligt uddannede paramedicinere.

Advanced Paramedics har udvidede kompetencer til selvstændigt at udføre behandlings- og overvågningskrævende interhospitale transporter, til at kunne fungere som skadestedsleder på de store skadesteder, samt til håndtering af svære psykisk sårbare borgere.

Annonce