Svensk firma skal levere it-system til disponering af sjællandske ambulancer

Region Sjælland har skrevet kontrakt med det svenske firma Carmenta CoordCom om levering af et nyt it-system til regionens AMK-vagtcentral. It-systemet skal anvendes til at modtage 112-alarmopkald og dirigere ambulancerne. Det betyder bedre arbejdsgange og kommunikation fra modtagelsen af alarmopkaldet til hjælpen er fremme ved syge og skadelidte.

Kontrakten er i dag blevet underskrevet af Region Sjællands it-direktør, Per Buchwaldt, og den præhospitale direktør, Benny Jørgensen, samt Hans Djurfeldt, der er administrerende direktør for Carmenta CoordCom.

Fra 1. juli 2017 vil det nye system ifølge Region Sjælland betyde væsentlige forbedringer af arbejdsgangene fra modtagelsen af alarmopkald fra politiets 112-alarmcentraler og til ambulancer og akutbiler er fremme ved syge og skadelidte. Det nye system afløser det 16 år gamle EVA2000-system, som Falck har stillet til rådighed, men som ikke længere er tidssvarende.

”Region Sjælland har nu gennem et udbud sikret os det bedste system til den rigtige pris”, siger it-direktør Per Buchwaldt, der er meget tilfreds med at få et system, der passer godt ind i regionens it-miljø.

Systemet anvendes i hele Sverige

Det er ikke et nyt og uprøvet system, som regionen får leveret. Carmentas system anvendes til modtagelse af 112-alarmopkald og disponering af ambulancer m.m. i hele Sverige og i en række andre europæiske lande. Præhospital direktør Benny Jørgensen er derfor overbevist om, at systemet også vil kunne tilpasses danske forhold.

”Desuden har vi den fordel, at vi får et system der kontinuerligt udvikles på basis af erfaringer og ikke alene fra os selv, men også fra vores præhospitale kolleger i andre lande. Det er vigtigt, at vi løbende får mulighed for at opgradere systemet med nye og forbedrede funktioner, så vi ikke risikerer at stå med et forældet system om få år”, siger Benny Jørgensen.

Det nyt it-system etableres på AMK-vagtcentralen i Slagelse og i samtlige ambulancer og øvrige køretøjer.

Fælles projekt kuldsejlede

Carmenta CoordCom er en svensk virksomhed, der er specialiseret i at levere beredskabsløsninger og visualisering af kortdata. Systemet CoordCom blev oprindelig udviklet af Ericsson-koncernen til SOS-Alarm, der modtager 112-opkald og disponerer ambulancer overalt i Sverige. I 2013 blev CoordCom overtaget af Carmenta-gruppen. CoordCom-systemet anvendes i dag i otte europæiske lande.

Tidligere var det planen, at fire af landets fem regioner skulle gå sammen og indkøbe et fælles it-system til AMK-vagtcentralerne. Efter et udbud indgik regionerne således i 2011 kontrakt med virksomheden Intergraph, men efter adskillige forsinkelser i leverancen blev projektet opgivet, og Intergraph blev droppet som leverandør. Nu indkøber regionerne så selv deres it-systemer individuelt.

Annonce