Region Sjælland når op på 190 paramedicinere

Region Sjælland vil sikre, at regionen kan bevare førertrøjen som den region, der har den mest effektive præhospitale indsats. Derfor vil regionen nu øge antallet af paramedicinerambulancer fra 17 til 24. I alt skal 190 paramedicinere dække den sjællandske region, der dermed er den region, som har flest paramedicinere set i forhold til indbyggertallet.

Det er en ny præhospital plan, som fastslår, at der skal satses yderligere på paramedicinere i Region Sjælland. Det skal være med til at sikre, at alle borgere i hele regionen har adgang til en effektiv og sammenhængende præhospital indsats af høj kvalitet.

Planen øger antallet af ambulancer med paramedicinere fra 17 til 24, dermed er Region Sjælland den region, der har flest paramediciner i forhold til indbyggertallet. 190 paramedicinere dækker hele regionen, og med udvidelsen sikres en hurtigere responstid.

”Det er Region Sjællands helt klare mål, at 95 pct. af alle de kørsler, som kræver avanceret behandling, skal være fremme inden 15 minutter. Så selv om vi har førertrøjen på lige nu, når det gælder den præhospitale indsats, så skal vi hele tiden tænke fem og ti år frem”, fortæller Jens Ravn, der er formand for regionens udvalg for det nære sundhedstilbud.

”Vores forrige plan var rigtig god, og for at bygge videre, så skal vi tænke fremad og være forudseende, så vi hele tiden kan sikre, at responstiderne bliver mere skarpe og at borgerne får den bedst mulige hjælp, når nu uheldet sker”, forklarer Jens Ravn, som også påpeger, at den nye plan sikrer, at ambulanceredderne fortsat videreuddannes, så de også er klar til de udfordringer, som kan opstå i fremtiden.

Region Sjælland vil også med den nye plan have fokus på transport af patienter mellem sygehusene, de såkaldte interhospitale transporter. Hver år flyttes mellem 5-600 patienter, og det kan gøres mere effektivt, mener Jens Ravn, som ønsker at spare både patienter og regionen for besvær og tidsspilde.

Annonce