Tilfører 5 mio. kr. til det præhospitale beredskab

Foto: Jens Wognsen

Region Syddanmark har vedtaget regionens budget for 2022, og et af elementerne er, at det præhospitale beredskab tilføres 5 mio. kr. om året. Der skal dog først gennemføres en større evaluering, som efterfølges af en analyse af hvor pengene – der ikke kan finansiere mere end et enkelt ambulanceberedskab – bedst kan anvendes.

Budgetaftalen i Region Syddanmark er bred, og kun Enhedslisten stemte imod. Partierne bag aftalen konstaterer, at regionen tidligere har haft gode erfaringer med at analysere på, hvordan det præhospitale setup kan styrkes med flere ambulanceberedskaber eller stationer. Så derfor skal der nu igangsættes en ny analyse.

I første omgang skal der udarbejdes en samlet evaluering af effekterne af de seneste ændringer og tilføjelser indenfor beredskabet. Her ønsker politikerne, at man måler på de konkrete forbedringer i forhold til nedbringelse af lange responstider.

Evalueringen skal derudover adressere yderligere tre emner:

  • Vurdering af fordele og ulemper ved at placere evt. nye beredskaber på nye stationer i stedet for på allerede eksisterende stationer.
  • Muligheden for at se andre effekter af et styrket beredskab i et område udover nedbringelse af antallet af lange kørsler, f.eks. bedre generel målopfyldelse i området og aflastning af travle beredskaber i området.
  • Fokus på udnyttelsen af de nye beredskaber (antallet af kørte ture).

Evalueringen skal derefter bruges til selve analysen, hvor regionen vil se på, hvordan det præhospitale beredskab i Syddanmark kan styrkes yderligere. Der er i budgettet afsat 5 mio. kr. årligt hertil, og de penge skal prioriteres i forlængelse af analysen.

Annonce