Ny paramedicinerbil fik genoplivet patient med hjertestop

I sommerperioden har der været indsat en særlig paramedicinerbil i Oksbøl-området, efter at Forsvaret af spareårsager besluttede, at den lokale akutlægebil – der bemandes med læger fra Oksbøllejren – skulle holde sommerferie. Og det ekstra beredskab har været en succes med 42 udrykninger, herunder blandt andet en udrykning til en patient med hjertestop, der fik reetableret puls og vejrtrækning på stedet.

Det var besparelser i Forsvarets Sundhedstjeneste, som tidligere på året fik Forsvaret til at meddele, at der i år vil være 72 lukkedage for den akutlægebil, som er en vigtig del af det præhospitale beredskab i Oksbøl-området. Ambulancernes responstid i området er på omkring 20 minutter, mens den præhospitale enhed fra Oksbøl i gennemsnit er fremme på lidt over halvdelen af den tid.

Udsigten til, at Oksbøl ville få et væsentligt dårligere beredskab midt i feriesæsonen, fik i juli regionsrådsformand Carl Holst fra Region Syddanmark til at træffe en såkaldt formandsbeslutning – hvor de øvrige regionspolitikere ikke inddrages – om at der skulle indsættes en paramedicinerbil i Oksbøl fra den 14. juli 2012 til den 5. august 2012. Der blev indgået en kontrakt med Falck, som har fået 184.000 kr. for at stille akutbilen til rådighed i tidsrummet kl. 8-22.

Paramedicinerbilen har i perioden haft 42 udrykninger, og samlet har militærlægebilen og paramedicinerbilen i 1. halvår af 2012 haft en gennemsnitlige responstid på 11,5 minutter.

Blandt paramedicinerbilens udrykninger har været en udrykning til en patient med hjertestop, hvor den samlede indsats medførte, at patienten fik reetableret puls og vejrtrækning på stedet og efterfølgende med ledsagelse blev kørt til Odense Universitetshospital. Der blev også rykket ud til et bevidstløst barn med lavt blodsukker, hvor paramedicinerens behandling medførte, at patienten var vågen og relevant ved ambulancens ankomst – og efterfølgende kunne køres til Esbjerg Sygehus uden udrykning.

Militærlægebilen vil også være ude af drift i uge 42 og i sidste halvdel af december, ligesom der også næste år ventes godt 70 lukkedage. Det er dog endnu ikke besluttet, om der på samme måde som i denne sommer skal indsættes en paramedicinerbil på disse lukkedage.

Annonce