Tre ekstra ambulanceberedskaber i Hovedstaden gøres permanente

Siden årsskiftet har der som en midlertidig løsning været indsat tre ekstra ambulancer i Region Hovedstaden. Ambulancerne blev indsat efter en periode med en kraftig stigning i antallet af udrykninger, som har sat responstiderne under et betydeligt pres. Nu har regionspolitikerne så besluttet, at de tre ambulancer skal være en permanent del af beredskabet.

Fra 2011 til 2014 er antallet af ambulanceudrykninger og liggende sygetransporter i Region Hovedstaden steget med ikke mindre end 12,7 procent. Det har medført en betydelig stigning i ambulancernes responstider, og det fik i december 2014 Region Hovedstaden til at tilkøbe tre ekstra ambulancer som en midlertidig løsning for 2015.

De ekstra ambulancer vil i 2015 koste regionen omkring 13 mio. kr., men mod forventning har ambulancerne ikke medført et fald i responstiderne. Tværtimod viser en ny analyse, at der er behov for hele 12 ekstra ambulancer, hvis de politisk besluttede servicemål for responstiderne skal kunne overholdes.

Derfor har regionsrådet nu besluttet, at de tre ambulancer bliver en permanent del af beredskabet. Desuden er det besluttet, at en yderligere udvidelse af antallet af ambulancer vil indgå i den politiske prioritering i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019.

Annonce