Turnus mellem ambulance og brand har gjort rekruttering lettere

Arkivfoto: Hovedstadens Beredskab

Den 1. februar 2016 fik det nye Hovedstadens Beredskab firedoblet sin ambulancetjeneste, men sammenlignet med landets andre ambulancetjenester har Hovedstadens Beredskab haft færre problemer med rekruttering af de mange reddere, som der har været behov for. En medvirkende årsag er, at beredskabet tilbyder, at redderne kan indgå i en turnusordning, hvor de også arbejder i brandtjenesten.

I december 2014 vandt det daværende Københavns Brandvæsen en stor del af ambulancekørslen i Region Hovedstaden, da opgaven var i udbud. Så den 1. februar 2016 kunne Hovedstadens Beredskab – som er det nye beredskab for otte storkøbenhavnske kommuner – firedoble sin ambulancetjeneste.

Siden udbuddet blev afgjort, har beredskabet haft travlt med at finde og indrette nye stationer samt indkøbe og opbygge ambulancer.

”Vi har fra starten været ambitiøse omkring vores ambulanceorganisation. Vores mål er at skabe en helt ny ambulanceorganisation, hvor faglighed og udvikling kommer i højsæde. Det vigtigste har været, hvordan vi skaber en ny organisation, der både har fokus på fagligheden og optimal drift. Særligt fagligheden og udviklingsmulighederne betyder meget for os. Derfor har vi bl.a. arbejdet målrettet med at udarbejde et kompetencekatalog, der skal sikre, at Hovedstadens Beredskab har fokus på, at vores medarbejdere har et højt kompetenceniveau. Konkret betyder det, at der for både assistenter, behandlere og paramedicinere er beskrevet efteruddannelse og kompetenceforløb, således at man som medarbejder i Hovedstadens Beredskab har mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt”, fortæller ambulancechef Søren Knap fra Hovedstadens Beredskab.

Turnusordning er unik kombination

I disse år har flere af landets ambulancetjenester svært ved at rekruttere tilstrækkeligt mange ambulancereddere. Men i Hovedstadens Beredskab har man ikke oplevet de samme problemer.

”En af årsagerne til, at vi har klaret os relativt godt i forhold til rekrutteringen på landsplan, er at vi som beredskabsorganisation kan tilbyde en helt unik kombination for medarbejderne”, fortæller Søren Knap med henvisning til en særlig turnusordning, som Hovedstadens Beredskab tilbyder.

Som noget unikt i branchen har Hovedstadens Beredskab således en turnusordning, hvor ambulanceredderne også har mulighed for at fungere i beredskabets brandtjeneste i en 8/4-ordning – hvilket vil sige, at redderne arbejder otte måneder i ambulancetjenesten og fire måneder i brandtjenesten.

Udover at det giver en spændende mulighed for medarbejderne, så giver turnusordningen også en god synergi mellem de to tjenester. Ved at lade redderne fungere som både ambulancefolk og brandfolk sikrer Hovedstadens Beredskab nemlig, at kompetencerne fra de to fagområder udvikles til gavn for samarbejdet på skadestedet. Hvis et brandkøretøj ankommer til skadestedet først, vil der således ofte være en brandmand på køretøjet, der er ambulanceuddannet, og så er det naturligt, at han tager sig af de tilskadekomne, indtil ambulancen ankommer.

At der er præhospitale kompetencer i brandtjenesten gør også, at beredskabet har mulighed for at anvende brandkøretøjerne som ”first responders”. Dermed har beredskabet mulighed for at sende brandkøretøjerne frem til f.eks. meldinger om hjertestop for at påbegynde genoplivning og behandling, indtil ambulancen ankommer.

”Udover de store faglige synergier mellem tjenesterne ved vi også, at ambulancereddere er meget glade for de muligheder, som de delte tjenester giver. Dels kommer man rundt i en anden del af organisationen, og får et afbræk i forhold til de kendte rutiner. Dels giver det nogle karrieremæssige muligheder, der er unikke i den branche”, siger Søren Knap.

Vil uddanne redderelever

Samtidig fortsætter Hovedstadens Beredskab med at udvide medarbejderstaben.

”Vi søger stadig medarbejdere, der har lyst til at være en del af vores ambulancetjeneste. Det skyldes, at vi gerne vil udvide 8/4-ordningen, også i de kommende måneder og år. Derudover vil vi fastholde at uddanne så mange ambulanceredderelever som muligt. Allerede nu er der fundet ni elever, der er startet på uddannelsen, og igen til næste år skal der findes mindst fire elever”, fortæller ambulancechefen.

Annonce