Turne med bus skal skaffe flere hjerteløbere

Arkivfoto: TrygFonden

I de kommende uger vil en ”Sammen redder vi liv”-bus turnere rundt i landet og besøge udvalgte uddannelsesinstitutioner og grundejerforeninger for at give de studerende og medlemmer af grundejerforeningerne en introduktion til hjertelungeredning samt opfordre dem til at blive hjerteløbere. Det er led i et nyt initiativ fra Sundhedsstyrelsen og TrygFonden.

I Danmark har vi en rekordhøj overlevelse efter hjertestop uden for hospital – særligt i det offentlige rum. Men ambitionen er, at endnu flere skal overleve, og ny dansk forskning viser, at de fleste hjertestopoverlevere vender tilbage til et godt liv. Derfor besøger Sundhedsstyrelsens og TrygFondens ”Sammen redder vi liv”-bus i de kommende uger kommuner i alle regioner for at få flere til at træde til ved hjertestop og blive hjerteløbere.

Danmark har i løbet af de seneste 20 år udviklet sig til at være en førende nation, når det kommer til, hvor mange der overlever hjertestop uden for hospital. I perioden fra 2001 til 2022 er overlevelsen firedoblet. Det er den, fordi vi gennem regionerne har en stærk organisering af det præhospitale arbejde og nogle fagligt meget stærke hjerteafdelinger placeret strategisk rundt omkring i landet. Der er gennem de seneste 20 år igangsat væsentlig forskning på området – godt støttet af bl.a. danske fonde. Den mest afgørende forskel er dog, at man i Danmark har opbygget en træd-til-kultur, som gør, at langt de fleste – 80 pct. – modtager tidlig livreddende førstehjælp fra vidner og førstehjælpere, hvis de falder om med hjertestop.

”Vi har opnået imponerende resultater på genoplivningsområdet de senere år, og det skyldes ikke mindst, at rigtig mange danskere har meldt sig som hjerteløbere. I dag er mere end 155.000 frivillige hjerteløbere, der kan træde til, hvis uheldet er ude, og folk har brug for akut hjælp. Deres indsats er helt afgørende for, at flere kan overleve et hjertestop uden for sygehusene. Og derfor håber jeg også, at endnu flere har lyst til at blive hjerteløbere”, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde.

Vil skabe opmærksomhed om hjerteløbere og hjertestartere

Frem til den 13. oktober 2023 og igen fra den 30. oktober 2023 til den 17. november 2023 sender Sundhedsstyrelsen og TrygFonden i samarbejde med Danske Regioner ”Sammen redder vi liv”-bussen rundt til kommuner fordelt over hele landet. Det skal skabe opmærksomhed omkring vigtigheden af at kunne redde liv og at få flere døgntilgængelige og funktionsduelige hjertestartere, særligt i boligområder.

Bussen besøger bl.a. udvalgte sundhedsfaglige uddannelsessteder, hvor de studerende kan deltage i et 30 minutters hjertelungeredningskursus, som lever op til internationale standarder, og høre om muligheden for at melde sig som frivillige til TrygFondens hjerteløberordning.

”Tid er en afgørende faktor, hvis man skal øge chancen for at overleve et hjertestop. Når vi ikke kan forudse, hvor og hvornår det næste hjertestop sker, er der brug for, at vidner og førstehjælpere træder til, inden det professionelle beredskab kommer frem og kan tage over. Særligt i de tyndtbefolkede egne er der behov for, at vi har døgntilgængelige hjertestartere placeret strategisk rigtigt, og så har vi brug for hjerteløbere til at bringe hjertestarterne til skadestedet. For vi ved, at hvis der bliver stødt med en hjertestarter inden ambulancens ankomst, øger det patientens chance for at overleve ret markant”, siger Grethe Thomas, der er projektchef i TrygFonden – og fortsætter:

”Nu retter vi i første omgang vores fokus mod de sundhedsfaglige studerende, som qua deres uddannelsesvalg allerede er sporet ind på at vise omsorg og ansvar for andre mennesker, og som via deres uddannelse er klædt på til at yde livreddende førstehjælp. Derfor er det oplagt at begynde her, og vi håber, at mange af de studerende har lyst til at være med til at redde liv – også i deres fritid”, siger Grethe Thomas.

Brug for alle kræfter

I Danske Regioner støtter man op om indsatsen, fortæller Stephanie Lose, der er næstformand i Danske Regioner:

”Regionerne har været en stor drivkraft i at udvikle det præhospitale område og været med til at sikre, at flere overlever hjertestop. Men vi har brug for alle kræfter. Her kan studerende i sundhedssektoren spille en vigtig rolle, da de har nogle særlige forudsætninger for at styrke det livreddende arbejde. De skal i deres arbejdsliv være med til at løse livsvigtige opgaver, og derfor giver det rigtig god mening at række ud til netop den gruppe for at få dem til at blive hjerteløbere”, siger Stephanie Lose.

Med til indsatsen hører samtidig en opfordring til at gøre alle hjertestartere tilgængelige for alle døgnet rundt.

”Der er ingen tid at spilde ved hjertestop, og derfor er det afgørende, at hjerteløberne og andre førstehjælpere hurtigt kan få fat i en hjertestarter i nærheden og bringe den til hjertestoppet – uanset hvor og hvornår på døgnet det sker”, siger Grethe Thomas.

Borgernes indsats har stor betydning

I 2022 overlevede 699 personer – svarende til 14 pct. – et hjertestop uden for hospital i Danmark, bl.a. takket være hurtig hjælp fra personer i nærheden.

I et nyt dansk studie, som netop er blevet publiceret i det velansete internationale tidsskrift JAMA Cardiology (Journal of the American Medical Association), har man spurgt 4.545 personer, der i perioden 2001-2019 har overlevet et hjertestop uden for hospital, hvordan de har det. 2.552 har svaret. Det gør undersøgelsen til den mest omfattende af sin art.

”Vores nye undersøgelse fortæller os først og fremmest, at de fleste hjertestopoverlevere vender tilbage til et godt liv. De har det lige så godt fysisk og mentalt som resten af befolkningen, og risikoen for angst og depression er ikke forøget efter hjertestoppet. Det er utrolig opmuntrende for alle, som træder til ved hjertestop, og for alle, som professionelt eller frivilligt arbejder for, at flere skal overleve hjertestop”, siger Harman Gailan Hassan Yonis, der er læge og forsker i Dansk Hjertestopregister.

Annonce