Region Nordjylland overvejer at anvende to førstehjælperordninger samtidigt

I øjeblikket er der stor konkurrence om, hvem der skal stå for de ordninger, som sikrer, at frivillige førstehjælpere møder frem ved hjertestop i lokalområdet. I Region Nordjylland har regionen sine egne førstehjælperordninger, men Trygfonden har tilbudt regionen, at man gratis kan bruge fondens Hjerteløber-ordning. Derfor overvejer regionen at anvende begge ordninger samtidigt.

I Region Nordjylland har man i dag 12 særlige ordninger med 112-akuthjælpere i områder, hvor ambulancerne har lang responstid. Der er tilknyttet 240 frivillige førstehjælpere til disse ordninger. Desuden er omkring 1.300 frivillige førstehjælpere tilknyttet i alt 56 mindre formelle sms-hjertestop-ordninger i regionen, hvor de frivillige tilkaldes via sms ved hjertestop.

Samtidig arbejder Trygfonden imidlertid med at udbrede organisationens Hjerteløber-ordning. Den blev lanceret i 2017 for at øge overlevelseschancerne for personer med hjertestop uden for hospitalsregi. Når man er tilmeldt som frivillig i Trygfondens Hjerteløber-ordning, kan man blive kaldt ud, hvis man befinder sig nær et hjertestop i dækningsområdet, som omfatter Region Midtjylland og Region Hovedstaden. Trygfonden stiller ikke krav om, at førstehjælperne rent faktisk har været på kursus i førstehjælp, om end kurserne betegnes som ”en fordel”.

Tilbyder gratis tilslutning til ordningen

Trygfonden har nu inviteret Region Nordjylland til at deltage i Trygfondens Hjerteløber-ordning.

Trygfondens tilbud er, at en implementering i Region Nordjylland vil blive finansieret af Trygfonden. Tilsvarende tilbyder Trygfonden at betale de efterfølgende driftsomkostninger i en tre-årig tilpasningsperiode. I en efterfølgende dialog med regionen har Trygfonden endvidere meddelt, at driftsfinansieringen er uden egentlig bagkant – og altså ikke stopper efter de tre år.

Region Nordjylland anvender den samme kontrolrumssoftware (Logis CAD) som Region Midtjylland og Region Hovedstaden. Derfor vil det være teknisk ukompliceret at sikre den tekniske understøttelse af projektet. Der er via leverandøren af Logis CAD udviklet en fælles teknisk løsning for de to regioner – betalt af Trygfonden, som også vil betale omkostninger forbundet med integration i Region Nordjylland.

Selv om Trygfonden finansierer etablering, implementering og drift, vurderer Region Nordjylland dog stadig, at der vil skulle allokeres et antal mandetimer i regionen til kommunikation med hjerteløbere og understøttelse af paralleldrift med eksisterende nordjyske ordninger.

Stor interesse for Hjerteløber-ordning

Som hjerteløber siger man ja til at modtage en besked via en app på sin smartphone, hvis nogen får et hjertestop i nærheden af, hvor man befinder sig. Det er personalet på AMK-vagtcentralen der – ud over at sende en ambulance – kan vælge også at aktivere hjerteløbere, der befinder sig inden for en radius af 1.800 meter fra personen med det formodede hjertestop. Der alarmeres maksimalt 20 hjerteløbere pr. hjertestop. Erfaringen viser, at 5-10 hjerteløbere ser alarmen og reagerer på den.

I dag er samlet mere end 40.000 frivillige hjerteløbere tilmeldt Trygfondens Hjerteløber-ordning i Regionerne Midtjylland og Hovedstaden.

Erfaringerne fra Region Hovedstaden viser, at hjerteløbere i op mod 40 pct. af tilfældene er nået frem før de professionelle ambulancefolk. Erfaringen fra begge regioner er, at man ved lanceringen af ordningen har oplevet en markant tilstrømning af borgere, der tilmelder sig. Region Midtjylland oplevede mere end 10.000 tilmeldte på tre måneder. Til og med juli 2019 er der registreret mere end 15.000 midtjyder i ordningen siden opstarten i oktober 2018, svarende til 1.500 tilmeldinger pr. måned.

Faktisk er også 2.400 indbyggere i Region Nordjylland allerede i dag er tilmeldt Hjerteløber-ordningen som de kan være aktive i, når de opholder sig i enten Region Hovedstaden eller Region Midtjylland. Det skal ses i forhold til, at der kun er ca. 1.500 registrerede frivillige i de officielle ordninger i Region Nordjylland.

Anbefaler at bruge begge ordninger

Anbefalingen fra embedsmændene i Region Nordjylland er, at regionen – på baggrund af Trygfondens tilbud – vælger at videreføre de eksisterende ordninger og samtidig sætter Trygfondens Hjerteløber-ordning i parallel drift i Region Nordjylland.

Regionen henviser til, at der i Nordjylland aktuelt er 250 frivillige pr. 100.000 indbyggere. Med indførelsen af Trygfondens Hjerteløber-ordning er der aktuelt i Region Hovedstaden mere end 1.600 frivillige pr. 100.000 indbyggere. I Region Midtjylland er tallet 1.150 frivillige pr. 100.000 indbyggere

Hvis tilslutningsmønsteret fra Region Midtjylland (1.500 tilmeldinger pr. måned) overføres til Region Nordjyllands målestok, vil der forventeligt komme 7.000-8.000 tilmeldinger over en periode på 10 måneder. Lægges dette tal sammen med de 1.500 frivillige i de eksisterende ordninger, og de 2.400. der allerede er tilmeldt Trygfondens Hjerteløber-ordning i Nordjylland, vil der være registreret mere end 10.000 frivillige i Region Nordjylland. Regionen vil dermed have samme antal (eller flere) frivillige pr 100.000 indbyggere som Region Hovedstaden.

”I de områder, hvor ordningerne aktiveres samtidigt, vil der være en lille risiko for, at det samtidige udkald medfører uhensigtsmæssige mange frivillige til skadestedet. Den Præhospitale Virksomhed vurderer imidlertid, at disse praktiske udfordringer klart overskygges af den præhospitale effekt. Hellere for mange end for få – eller slet ingen – når det handler om hurtig hjælp ved hjertestop. I praksis vil langt fra alle have mulighed for at stille i situationen. Erfaringen er ved fremmøde sker en naturlig arbejdsdeling i form af vejvisning for ambulancen og omsorg for pårørende. De fremmødte, der ikke har en opgave på skadestedet, vil typisk trække sig”, lyder vurderingen fra regionen.

På den baggrund anbefaler regionens embedsmænd således, at der etableres paralleldrift mellem regionens to ordninger og Trygfonden Hjerteløber-ordning med henblik på en evaluering efter to års drift. Spørgsmålet skal senere på året behandles af de nordjyske politikere.

Annonce