Udbud af ambulancetjenesten i Trekantområdet er nu sat i gang

Region Syddanmarks nuværende kontrakt med Falck for Trekantområdet udløber den 31. august 2025, og det er ikke muligt at forlænge den nuværende kontrakt. Regionspolitikerne har nu vedtaget en udbudsstrategien for ambulancedriften i Trekantområdet, og dermed igangsættes en udbudsproces. Ambulancepersonalet er garanteret job på samme vilkår, uanset hvem der vinder udbuddet.

Ambulancetjenesten i Region Syddanmark drives i dag af regionens egen ambulancetjeneste, Ambulance Syd, der kører på Fyn, i Sydvestjylland og i Sønderjylland, og Falck, der kører i Trekantområdet.

I løbet af efteråret gennemførte regionen en række analyser og dialoger for at se på hele ambulanceberedskabet og vurdere, om der var behov for et bredere udbud. Det mundede ud i, at de syddanske politikerne i januar besluttede kun at sætte gang i et udbud af ambulancedriften i Trekantområdet.

Den endelige strategi for, hvordan udbuddet kommer til at forløbe, blev godkendt på regionsrådsmødet 27. marts 2023. SF og Enhedslisten stemte imod.

Regionsrådet har lagt vægt på, at ambulancepersonalet, der kører ambulancerne og sygetransporterne i Trekantområdet, er garanteret job i forbindelse med en eventuel ny ambulancetjeneste. Derfor har politikerne vedtaget, at en eventuel ny ambulancetjeneste skal tilbyde medarbejderne arbejde på samme vilkår, som de kommer fra.

Reddere skal ikke bekymre sig om fremtiden

”Det ligger os meget på sinde, at de dygtige medarbejdere, der kører i Trekantområdet, ikke skal bekymre sig om, hvorvidt de har et arbejde i fremtiden. Vi vil gerne sikre en god og fair behandling af det nuværende ambulancepersonale og minimere den usikkerhed, der kan opstå blandt medarbejdere ved udsigten til en potentielt ny arbejdsgiver”, siger Allan Emiliussen (V), der er næstformand for Præhospitaludvalget i Region Syddanmark.

Den nuværende kontrakt med Falck er på 10 år med mulighed for at opsige efter fem år, og det nye udbud vil være udformet på samme måde.

”Vi skal have respekt for, at det kræver investeringer fra ambulanceoperatørerne at gøre sig gældende på et område som dette. Derfor lægger vi op til, at kontrakten løber 10 år, men at vi efter fem år har mulighed for at opsige, hvis det giver bedst mening. På den måde sikrer vi operatørerne såvel som regionen kontinuitet og stabilitet, samtidig med at vi giver ambulanceoperatører incitament til at investere”, siger Allan Emiliussen.

Regionen kan ikke selv byde

Det er blevet debatteret, hvorvidt Ambulance Syd skulle have mulighed for at deltage i udbuddet. Et flertal i regionsrådet har dog besluttet, at Ambulance Syd ikke deltager.

”Vi er i regionen meget glade for Ambulance Syd, hvor regionens medarbejdere og ledelsen har formået at opbygge et stærkt ambulanceselskab. Omvendt er vi også opmærksomme på, at flere leverandører er med til at drive innovation og kvalitetsudvikling frem på forskellig vis. Derfor sætter vi nu gang i et nyt udbud af ambulancedriften i Trekantområdet, som vil understøtte et konkurrencepræget ambulancemarked”, siger Allan Emiliussen.

Ambulance Syd bliver inddraget i udbudsprocessen og kommer til at være med til at udarbejde de krav, som vil gælde begge ambulanceoperatører.

Udbuddet bliver et såkaldt udbud med forhandling. Det er en udbudsproces, hvor et begrænset antal tilbudsgivere bliver valgt ud til at kunne byde på opgaven. I tilbudsfasen afgiver de først et indledende tilbud. Derefter kan der blive indledt en eller flere forhandlingsrunder med tilbudsgiverne. Til forskel fra et offentligt udbud giver et udbud med forhandling mulighed for, at regionen og virksomhederne kan gå i dialog i selve udbudsprocessen.

Annonce