Embedsmænd blev underkendt af politikere i sag om ambulanceudbud

Arkivfoto: Lasse Christiansen

Embedsmændene i Region Sjælland blev endnu engang underkendt af regionspolitikerne, da der i denne uge skulle tages stilling til den fremtidige strategi for udbuddet af ambulancekørslen. Politikerne sagde nej til embedsmændenes ønske om at hjemtage ambulancekørsel, og samtidig valgte de en model, som ifølge embedsmændene gør samarbejdet mellem sygehuse og ambulancetjenester vanskeligere.

Ambulancekørslen i hele Region Sjælland skal i udbud, således at nye kontrakter kan træde i kraft den 1. februar 2016. Og det er strategien for dette udbud, som nu er blevet behandlet politisk. Udbudsprocessen skal være afsluttet inden udgangen af 2014, så kontrakterne kan indgås i januar 2015.

Uenighed om udbudsområder

I dag er ambulancekørslen i Region Sjælland opdelt i seks forskellige udbudsområder, men det er for mange, fordi det gør det vanskeligt for ambulanceoperatørerne at få en rationel drift, hvis de kun vinder ét område.

Embedsmændene har flere gange over for politikerne argumenteret for, at udbudsområderne skal tilpasses til den nye sygehusstruktur, så der bliver fire udbudsområder, som svarer til akutsygehusenes optageområder. Det vil nemlig kunne sikre et tæt samarbejde mellem det enkelte akutsygehus og den ambulanceoperatør, som dækker sygehuset.

Imidlertid valgte politikerne en anden model, der tilgodeser konkurrencen. En konsekvens af modellen med fire udbudsområder ville nemlig være, at Roskilde Brandvæsen ikke kunne byde på ambulancekørslen, fordi brandvæsenet kun må byde på ambulancekørsel i egen og tilgrænsende kommuner.  Derfor har politikerne valgt en model med tre udbudsområder, der svarer til de gamle Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms amter.

Modellen er valgt, selv om embedsmændene advarede om, at konsekvensen er, at akutsygehusene i Køge, Holbæk og Slagelse risikerer at blive betjent af 2-3 forskellige ambulanceoperatører, der indbringer akutte patienter fra hver deres område. ”Dette vil vanskeliggøre udviklingen af et tæt samarbejde mellem ambulancetjenesten og akutafdelingerne”, lød advarslen fra embedsmændene.

Ingen hjemtagning

Sidste år foreslog de regionale embedsmænd, at ambulancekørslen i Roskilde-området skulle hjemtages uden udbud for at sikre konkurrencen. Det blev dengang underkendt af politikerne. Denne gang foreslog embedsmændene så, at der skulle ske en hjemtagning af ambulancekørslen i Køge-området – ligeledes uden udbud.

Ifølge embedsmændene er en hjemtagning nødvendig for at gøre det troværdigt, når regionen i den kommende udbudsrunde udarbejder et kontrolbud. Kun hvis regionen rent faktisk selv driver en del af ambulancekørslen, vil ambulanceoperatørerne se kontrolbuddet som en reel trussel, der får dem til at nedsætte priserne, lyder argumentationen fra embedsmændene.  Derfor ønskede embedsmændene, at regionen skulle overtage ambulancekørslen i Køge-området fra Roskilde Brandvæsen, når den nuværende kontrakt udløber i 2016.

Embedsmændenes model blev imidlertid endnu en gang underkendt, og dermed skal hele ambulancekørslen i udbud. Regionen udarbejder dog et kontrolbud.

De nye kontrakter får kun en løbetid på fire år. Det giver regionen mulighed for at tilpasse udbudsområderne, når den nye sygehusstruktur er fuldt indfaset i 2020.

Annonce