USA: Overvejer at anvende Uber til sygetransport

Fremover skal Uber måske stå for en del af sygetransporterne i den amerikanske hovedstad, Washington, D.C. Ambulancetjenesten, som drives af det lokale brandvæsen, er hårdt presset, og derfor kigger brandvæsenets ledelse nu på alternative muligheder for at aflaste ambulancerne. Og en af mulighederne er at lade Uber overtage de ikke-akutte ture.

Washington DC Fire and Emergency Medical Services Department (FEMS) driver ambulancetjenesten i den amerikanske hovedstad, og tidligere på året valgte brandvæsenet at indgå kontrakt med den private ambulanceoperatør AMR om varetagelse af en del af ambulancekørslen.

Arbejdsdelingen er, at FEMS rykker ud til alle ulykker og sygdomstilfælde, der meldes til alarmcentralen, men hvis det ved FEMS’ ankomst viser sig, at der er tale om et mindre alvorligt tilfælde – f.eks. influenza og forstuvninger – kører FEMS igen, og så sendes der i stedet en ambulance fra AMS, som bringer patient til sygehuset.

Men for at reducere presset på ambulancerne yderligere, så overvejer FEMS i øjeblikket at anvende Uber eller traditionelle taxaer til de ikke-akutte sygetransporter.

”Vi samarbejder med Sundhedsforvaltningen om at finde alternative muligheder for at transportere patienter, der skal bringes til lægen og ikke til en skadestue. Det kan f.eks. være brug af taxaer eller Uber. Vores mål er at finde kreative løsninger, der kan reducere det voldsomme pres på ambulancetjenesten”, siger brandchef Gregory Dean.

Annonce