Amerikanske ambulanceoperatører i kæmpe-fusion

To af de største ambulanceoperatører i USA har besluttet af fusionere. Det er det privatejede Rural/Metro, som fremover bliver en del af den børsnoterede koncern Envision Healthcare, der i forvejen ejer ambulanceoperatøren American Medical Response (AMR). Udover ambulancekørsel varetager Rural/Metro også brandslukningen i en række kommuner.

Rural/Metro blev stiftet for 65 år siden, og efter en periode som børsnoteret blev selskabet i 2011 overtaget af en kapitalfond. Rural/Metro har 7.500 ansatte, som blandt andet udfører ambulancekørsel, sygetransport og brandslukning. Selskabet udfører årligt ca. 1,5 mio. assistancer.

Envision Healthcare er et langt større selskab med over 35.000 ansatte. Aktiviteterne omfatter blandt andet drift af sygehuse og lægeklinkker samt – via datterselskabet American Medical Response (AMR) – ambulancekørsel, sygetransport og ambulanceflyvning. AMR har 18.000 ansatte og 4.200 køretøjer. Selskabet er repræsenteret i 40 af de amerikanske delstater og transporterede i 2014 over 3 mio. patienter.

I praksis er der tale om, at Envision opkøber Rural/Metro, og prisen er angivet til omkring 4,2 mia. kr. Fusionen af de to ambulanceoperatører kræver dog en godkendelse fra de amerikanske konkurrencemyndigheder, og den ventes tidligst at kunne foreligge sidst på året.

Det nyfusionerede selskab vil blive en væsentlig konkurrent til danske Falck, der efter en række opkøb i dag har omkring 1.000 ambulancer i USA.

Annonce