Vil afskaffe redderes strejkeret

Ansatte hos private ambulanceoperatører skal ikke længere have ret til at strejke. Sådan lød et af udspillene fra Totempo ved en konference om det danske akutberedskab. Totempo har på kort tid fået en stor markedsandel indenfor autohjælp, og alt tyder på, at selskabet vil forsøge at komme ind på markedet for ambulancekørsel, når regionerne næste år sender opgaven i udbud.

Det var Totempo, som havde arrangeret konferencen som opfølgning på en rapport om muligheder og perspektiver i organisationen af det præhospitale beredskab. Konferencen havde ca. 100 deltagere, og der var indlæg fra en række aktører indenfor det præhospitale beredskab i Danmark og udlandet.

Totempos adm. direktør, Arne Boesen, kom i sit indlæg ind på sommerens redder-strejke i Falck. Arne Boisen anførte, at strejken skabte problemer for både borgere og sygehusvæsenet, og på den baggrund gav han udtryk for, at strejkeretten blandt ansatte hos de private aktører bør inddrages.

Totempo gav også udtryk for, at det er en glædelig udvikling, når ambulancedriften og driften af vagtcentraler sendes i separate udbud. “Det er vigtigt, at koordineringen og ressourcestyringen af ambulancer, lægebiler, akutbiler mv. sikres på et og samme sted af en aktør, der er uafhængig af de enkelte entreprenører. Det muliggør den fri konkurrence, der kan indfri ønsket om at få flere aktører på markedet. Vel at mærke aktører med de rette kvalifikationer og kvalitet i opgaveløsningen”, sagde Arne Boisen.

Arne Boesen fortalte også om Totempos visioner for det præhospitale beredskab. “Det kunne overvejes at indføre motorcykelbaserede responsenheder og at inddrage og uddanne brandfolk som nødbehandlere samt at rette større fokus på kystlivredningen. Motorcykelbaserede responsenheder vil, specielt i tæt trafikerede byområder og på motorvejsnettet, kunne gøre en forskel, der kan vise sig afgørende”, sagde Totempos direktør.

Annonce