Vil give frivillige akuthjælpere adgang til at give tre slags medicin

Arkivfoto

Region Syddanmark har i dag 22 lokale akuthjælperordninger, hvor frivillige rykker ud til hjertestop og andre alvorlige sygdomstilfælde. Ordningerne er typisk etableret i områder, hvor ambulancerne har høj responstid, og nu er der udsigt til, at akuthjælperne får mulighed for at give tre slags medicin til patienterne. Region Syddanmark overvejer således at styrke akuthjælperordningerne ved at lade de frivillige give medicin, der kan modvirke allergisk chok, modvirke lav blodsukker hos diabetikere og øge overlevelsesmulighederne hos hjertepatienter.

I øjeblikket overvejer Region Syddanmark forskellige tiltag, der kan styrke de lokale akuthjælperordninger.

Et af disse tiltag er at afsætte midler til nye medicinske kompetencer. Regionens præhospitale chef vil således – i overensstemmelse med anbefalinger fra det europæiske råd for genoplivning (ERC) – give akuthjælpergrupperne mulighed for at anvende Epipen (for at modvirke allergisk chok), hypofit (for at modvirke lav blodsukker hos diabetikere) og hjertemagnyl (for at øge overlevelsesmulighederne hos hjertepatienter). Medicinen vil først blive tildelt efter undervisning i brugen af de medicinske kompetencer.

Udgiften til de nye medicinske kompetencer er først og fremmest knyttet til Epipenne, der  hver koster ca. 500 kr. og kun holder et år. Samlet set vurderes udgiften til ny medicin at være ca. 150.000 kr. årligt. Det ventes, at de medicinske kompetencer vil komme til at indgå som et emne i regionsrådets budgetovervejelser for budget 2018.

Annonce