Præhospital

Nordjyllands beredskab er nu blevet akkrediteret

Region Nordjyllands præhospitale beredskab er i 2. forsøg blevet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel – og har altså dermed fået det danske kvalitetsstempel. Akkrediteringen kommer efter et genbesøg lige før jul, som blev nødvendigt, da survey-teamet ved første besøg i september konkluderede, at beredskabet ikke levede op til tre af de 53 standarder, som indgår i akkrediteringen.

Præhospital

1.277 ambulancekørsler nytårsaften

Med i alt 1.277 kørsler med ambulancer, akutlægebiler og akutbiler var nytårsaften og -nat travl på de fem regioners AMK-vagtcentraler og hos ambulancetjenesterne. I forhold til året før var der tale om en stigning på godt 100 kørsler, mens de 113 udrykninger til fyrværkeriskader lå på det normale niveau.

Præhospital

Region: En ambulance er ikke altid den bedste løsning

Man får altid hjælp, når man ringer 112 – men en ambulance er ikke altid den bedste løsning, hverken for patienten eller for det samlede beredskab. Det er budskabet i en ny informationsfolder, som Region Midtjylland har udgivet. I folderen informerer regionen om, at der ikke altid sendes en ambulance, når der ringes 112, men at borgerne i nogle tilfælde i stedet får et godt råd fra en læge eller en sygeplejerske eller måske henvises til at få løst problemet hos egen læge eller vagtlægen.

Præhospital

Ambulancereddere forhindrede selvmord

Omkring middag fredag lykkedes det to ambulancereddere at forhindre et formodet selvmordsforsøg i Hjørring. Reddere passerede tilfældigvis en beruset mand, som stod på den forkerte side af et rækværk på en jernbanebro i Hjørring, og det lykkedes redderne at få manden om på den rette side af rækværket igen, selv om politiet beskriver manden som ”meget genstridig”.

Præhospital

Brandvæsen klarede ikke akkreditering: Forsinker Region Sjællands samlede akkreditering

Roskilde Brandvæsen opfylder ikke kvalitetsstandarderne i det præhospitale beredskabs kvalitetsmodel, og da manglerne er væsentlige, er brandvæsenets ambulancetjeneste ikke blevet akkrediteret i første forsøg. I stedet skal der gennemføres en såkaldt resurvey inden for de næste tre måneder. Brandvæsenet har blandt andet haft problemer med opdeling mellem rene og urene områder på stationernes depoter samt med manglende adgang til dokumenter. Problemerne hos Roskilde Brandvæsen forsinker den samlede akkreditering af beredskabet i Region Sjælland, som forudsætter, at ambulanceoperatørerne er akkrediterede, men regionen har også selv mangler i opfyldelsen af kvalitetskravene.

Præhospital

Ingen helikopterlandingsplads på nyt hospital

Nordsjælland får i 2020 et nyt hospital til 3,9 mia. kr. Hospitalet opføres ved Hillerød og skal dække et område med omkring 300.000 indbyggere. Men selv om akutlægehelikoptere til den tid vil være en fast del af det præhospitale beredskab, så får det nye hospital ikke nogen helikopterlandingsplads. Årsagen er, at Region Hovedstaden ikke mener, at andre hospitaler end Rigshospitalet har behov for at kunne modtage helikoptere – men muligvis skal der senere etableres en backup-landingsplads på Herlev Hospital, der fungerer som alternativ til Rigshospitalets traumecenter.

Foto: Rigspolitiet
Politi

Minister skal i samråd om 112-problemer

Efter indførelsen af sundhedsfaglig visitation af 112-opkaldene må alarmoperatøren på politiets alarmcentral ikke lytte med på 112-opkald, når først opkaldene er viderestillet til regionernes AMK-vagtcentraler. Det er et problem for politiet, fordi politifolkene dermed ikke længere kan foretage en vurdering af, om der reelt er tale om en voldssag, hvor politiet skal rykke ud. For snart et år siden lovede sundhedsministeren, at der snart ville komme en løsning, men der er ikke sket noget, og derfor skal ministeren nu i samråd i Folketinget.

Præhospital

Pansrede ambulancer hjalp til under snestormen

Da sneen for alvor tog fat søndag, måtte det lokale beredskab i Nordjylland have hjælp fra tre terrængående Duro ambulancer fra Trænregimentet i Aalborg. De tre køretøjer hjalp nødstedte fra Frederikshavn, Hjørring og Støvring. Ambulancerne, der trækker på alle seks hjul, kan komme frem de fleste steder, hvor de normale vogne må give op. De kunne derfor sikre, at akutte patienter i Nordjylland havde mulighed for at komme på hospitalet under hele snestormen.

Brandvæsen

Stabilt overskud hos Samsø Redningskorps

Samsø Redningskorps, der blandt andet udfører brandslukning, ambulancekørsel og autohjælp, fik i det seneste regnskabsår et overskud på 1,2 mio. kr., og det er på niveau med året før. Samsø Redningskorps’ ledelse betoner da også, at redningskorpset er kommet ind i en fortsat god og stabil gænge, men at kvalitetssikringsarbejdet som led i en forestående akkreditering har krævet mange ressourcer og medført stigende omkostninger.