Region: Nej, præhospital motorcykel er ikke en aprilsnar

Det er ikke en aprilsnar, at Region Hovedstadens Akutberedskab har indkøbt en motorcykel. Det slår regionen fast, efter at et regionsrådsmedlem har omtalt indkøbet som en mulig aprilsnar. Både paramedicinere og læger skal uddannes til at håndtere motorcyklen, der især skal anvendes ved arrangementer som Folkemødet, Distorton og løbe- og cykelløbsarrangementer.

Det er regionsrådsmedlem Torben Kjær, som efter at have hørt om indkøbet af motorcyklen har spurgt regionen, om der er tale om en aprilsnar. Men det er der ikke. Direktionen i Region Hovedstadens Akutberedskab har besluttet at indkøbe en motorcykel, der skal indgå i det præhospitale beredskab.

Motorcyklen er af typen BMW R1200 GS. Den er specialopbygget til de præhospitale funktioner. Derudover er der indkøbt seks køredragter inkl. hjelm. Motorcyklen skal føres af medarbejdere, som alle har motorcykel kørekort i forvejen, men der er afholdt supplerende køreteknisk kursus for seks medarbejdere. Totalprisen for anskaffelsen er dermed ca. 300.000 kr.

Anvendes kun ved planlagte arrangementer

Motorcyklen skal anvendes ved planlagte arrangementer, hvor ambulancer og akutlægebiler kan have svært ved at komme hurtigt frem, f.eks. i naturen eller gennem større folkemængder. Motorcyklen er således ikke afhængig af fastbanet vej. Den skal bl.a. bruges ved større offentlige events i regionen som Distortion i København og Folkemødet på Bornholm.

Regionen oplyser desuden, at indkøbet er foretaget på baggrund af akutberedskabets egne erfaringer med fremkørsel til vanskeligt tilgængelige patienter – primært ved Folkemødet på Bornholm og diverse løbs- og cykelløbsarrangementer i Hovedstadsområdet. Men der er også gode erfaringer fra andre europæiske storbyer, f.eks. anvender London Ambulance Service motorcykler ved høj trafiktæthed.

Både læger og paramedicinere kan bemande

Både paramedicinere og læger bliver uddannet til at køre motorcyklen. De første to læger og de første fire paramedicinere er blevet uddannet.

Læger og paramedicinere har modtaget køreteknisk undervisning, som er opdelt i tre moduler:

  • 2-dages uddannelse i basal køreteknik der er målrettet den indkøbte motorcykel.
  • 1-dags uddannelse i kørsel på løst grundlag som grus, græs og andet terræn med nedsat friktion.
  • 1-dags uddannelse på lukket bane, hvor der øves hastighedskørsel med kontrolleret nedlægning og optimal bremsning.

Motorcyklen medbringer medicin og udstyr til at påbegynde akut livreddende behandling og hjerte-lunge-redning, indtil akutlægebil og ambulance når frem og kan fortsætte behandlingen og transporten af den syge eller tilskadekomne borger. Da der kun er tale om indsættelse af motorcyklen i forbindelse med planlagte events, besluttes bemandingen ud fra en konkret risikovurdering af den enkelte event.

Annonce