Brandvæsen

Ny vejledning om sikkerhed ved brug af stiger, redningslifte og springpuder

Brancheudvalget for Brand og Redning under BAR Transport har udsendt endnu en ny branchevejledning om sikkerhed ved brand- og redningsopgaver. Denne gang er der tale om en ny udgave af vejledningen om sikkerhed ved brug af stiger, redningslifte og springpuder. Som noget nyt har vejledningen fået et afsnit om brug af de springpuder, der har afløst de gamle – og for redningsmandskabet meget farlige – springtæpper, som resulterede i mange arbejdsskader.

Præhospital

Stadig opstartsproblemer for to nye præhospitale ordninger

Det kniber fortsat gevaldigt med opstarten af to nye præhospitale tiltag i Region Syddanmark. Den nye akutlægebil i Sønderborg skulle være startet den 1. oktober, men de lokale læger er ikke interesserede i at bemande den – og derfor er opstarten nu blevet udskudt til 1. november, hvor regionen håber, at lægebilen i det mindste vil kunne bemandes i nogle dage om ugen. Heller ikke ordningen med at lade hjemmesygeplejersker indgå i beredskabet i Varde Kommune er startet op, men her er der håb om, at en uenighed med Dansk Sygeplejeråd, der blokerer for ordningen, kan afklares i næste uge.

Præhospital

10 nordjyske ambulancer får nu installeret videokameraer

Når ambulancereddere i Nordjylland behandler patienter, vil de fremover kunne bruge et videokamera, hvis de ønsker vejledning fra en læge. 10 ambulancer og en akutlægebil får nemlig installeret et avanceret videokamera med trådløs forbindelse, og hvis patienten samtykker, kalder redderen op til en akutmodtagelse, akutlægebilen eller anden sygehusafdeling, og lægen kan så vurdere patientens tilstand.

Præhospital

Så fik Orø også sine 112-akuthjælpere

Torben Haack, der er næstformand i Region Sjællands præhospitale udvalg, overrakte lørdag uddannelsesbeviser og uniformsjakker til syv borgere på Orø, der nu er 112-akuthjælpere efter en uddannelse på 24 lektioners, hvor der er blevet undervist i avanceret førstehjælp med blandt brug af hjertestarter.

Brandvæsen

Djursland udsætter beslutning om stationslukninger til 2013

Længere tids uro om fremtiden for det fælleskommunale beredskab på Djursland ser nu ud til at være slut – i hvert fald indtil videre. Politikere fra de to kommuner, som indgår i beredskabet, har været uenige om fordelingen af beredskabets udgifter, det har været usikkert, om det fælles beredskab faktisk giver en økonomisk fordel for kommunerne, og beredskabet har flere gange overskredet sit budget. Men nu konkluderer kommunerne, at det fælles beredskab giver en årlig besparelse på 700.000 kr., og samtidig udskydes en beslutning om at spare penge ved at ændre på stations- og indsatslederstrukturen.

Brandvæsen

Rekordfå naturbrande efter våd sommer

En regnfuld sommer betyder færre naturbrande. I løbet af juni, juli og august rykkede de kommunale redningsberedskaber ud til 455 naturbrande. Det er det laveste antal naturbrande i løbet af en sommer, siden redningsberedskabet begyndte at registrere udrykninger i Beredskabsstyrelsens indberetningssystem, ODIN, i 2005.

Brandvæsen

Falck fortsætter på Langeland

Der blev ikke konkurrence om opgaven, da Langeland Kommune tidligere på året sendte brandslukningen i udbud. Eneste tilbud kom således fra Falck, der også i dag varetager brandslukningen, og kommunen afgav ikke kontrolbud. Alt tyder således på, at Falck også i de næste fem år skal stå for brandslukningen på Langeland og dermed driften af brandstationen i Rudkøbing og hjælpestationer i Humble og Lohals. Som led i kontrakten vil der dog ske en vis udskiftning af materiellet.

Google Maps
Brandvæsen

Aarhus Brandvæsen fik kun 3 mio. kr.

Aarhus Brandvæsen bad for nogle måneder siden politikerne i Aarhus Kommune om at få øget brandvæsenets budget med 4,2 mio. kr. om året. De ekstra penge var en forudsætning for at brandvæsenet kunne opretholde det nuværende serviceniveau. Nu har brandvæsenets ansøgning så været behandlet i byrådet, og resultatet blev, at brandvæsenet fra næste år får tilført 3 mio. kr. Dermed vil brandvæsenet fortsat kunne efterleve lovgivningens krav, men politikerne erkender, at det kan blive nødvendigt at tilpasse serviceniveauet.