Aarhus Brandvæsen fik kun 3 mio. kr.

Google Maps
Brandstationen i Ny Munkegade i Aarhus.

Aarhus Brandvæsen bad for nogle måneder siden politikerne i Aarhus Kommune om at få øget brandvæsenets budget med 4,2 mio. kr. om året. De ekstra penge var en forudsætning for at brandvæsenet kunne opretholde det nuværende serviceniveau. Nu har brandvæsenets ansøgning så været behandlet i byrådet, og resultatet blev, at brandvæsenet fra næste år får tilført 3 mio. kr. Dermed vil brandvæsenet fortsat kunne efterleve lovgivningens krav, men politikerne erkender, at det kan blive nødvendigt at tilpasse serviceniveauet.

Siden 2008, hvor den nuværende plan for det risikodimensionerede beredskab i Aarhus Kommune blev vedtaget, er der sket en række ændringer i Aarhus Brandvæsens serviceniveau, og det er disse ændring, som har øget brandvæsenets udgifter med 4,2 mio. kr. om året.

Brandvæsenet skal således bruge 975.000 kr. til at dække ekstra udgifter til deltidsstyrken, 1 mio. kr. til det særlige beredskab på Aarhus Oliehavn, 390.000 kr. til frigørelse af fastklemte, 240.000 kr. til bådberedskab, 320.000 kr. til ammoniakberedskab, 200.000 kr. til dykkerberedskab og 420.000 kr. til indsatser ved uheld med farlige stoffer. Hertil kommer 700.000 kr. i ekstrabetaling til Falck for tilsvarende serviceforbedringer på Falcks brandstation på Trindsøvej.

Aarhus Brandvæsen har i sin ansøgning til politikerne gjort det klart, at alternativet til en budgetudvidelse vil være, at serviceniveauet må reduceres. Men da sagen torsdag blev behandlet af byrådet, besluttede politikerne, at brandvæsenet kun får tilført 3 mio. kr. – og altså dermed 1,2 mio. kr. mindre end krævet for at opretholde serviceniveauet.

Byrådet slår fast, at de 3 mio. kr. er nok til at brandvæsenet kan efterleve de lovgivningsmæssige krav, men at en tilpasning af serviceniveauet kan blive nødvendig. ”Midlerne skal endvidere sikre, at den tidligere besluttede opgradering af beredskabet på Aarhus Oliehavn driftsmæssigt kan fortsætte, ligesom beredskabet og indsatsen vedrørende frigørelse af fastklemte samt bådberedskabet i videst muligt omfang kan fastholdes på det nuværende niveau”, lyder det i en erklæring fra politikerne.

Annonce