Falck og Københavns Brandvæsen deles om kontrakter på akutlægebiler

Arkivfoto: Thomas Voss

Københavns Brandvæsen skal fremover bemande to af Region Hovedstadens akutlægebiler med lægeassistenter. Det er resultatet af regionens udbud af bemandingen af fire akutlægebiler, hvor Falck vandt opgaven i de øvrige to delområder. Udbuddet indebære, at begge de to akutbiler, som har base på hovedbrandstationen, skal bemandes af Københavns Brandvæsen.

Region Hovedstaden har haft bemandingen af fire af regionens fem akutlægebiler i udbud, og da regionen selv ejer køretøjerne og står for lægebemandingen, har udbuddet kun omfattet opgaven med at bemande lægebilerne med lægeassistenter.

Ifølge BeredskabsInfos oplysninger vil regionen indgå kontrakt med Københavns Brandvæsen om bemanding af den deldøgnsbemandede akutlægebil, der har base på hovedbrandstationen. Dens driftstid er ca. 75 % af døgnet. Desuden vil regionen indlede forhandlinger med brandvæsenet med henblik på at indgå kontrakt om bemanding af den døgnbemandede akutlægebil på hovedbrandstationen.

De to lægebiler på hovedbrandstationen dækker Københavns og Frederiksberg kommuner, og Københavns Brandvæsen samarbejder med Frederiksberg Brandvæsen om opgaven.

Falck vil få kontrakten på bemanding af de to øvrige akutlægebiler.

Annonce