København har uddannet sine første 12 brandkadetter

Det første hold brandkadetter fra Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps har nu fået deres diplomer og er dermed klar til at gå brandfolkene til hånde i deres fritid efter skole. Samarbejde og fællesskab har været i fokus, når brandkadetterne i deres fritid har arbejdet sammen med uddannede brandfolk om brandbekæmpelse, redning og papirarbejde.

“Det er en stor dag for de 12 unge brandkadetter og historisk for København at få et ungdomsbrandkorps. Mit håb er, at der vil komme endnu flere brandkadetter igennem Københavns Brandvæsen. Og at de unge fremadrettet vil virke som rollemodeller for andre unge. Ungdomsbrandkorpset er med til at skabe anerkendelse og respekt om Brandvæsenet og gøre opmærksom på, at de er der for at hjælpe”, sagde overborgmester Frank Jensen, som var til stede på dimissionsdagen for brandkadetterne.

Sammen med beredskabschef Jakob Vedsted Andersen var overborgmesteren til stede for at overvære brandkadetternes opvisning, overrække diplomer og blomster og holde en tale for dem. De unge brandkadetter demonstrerede, under supervision fra deres mentorer, hvad samarbejde og fællesskab betyder for en effektiv brand- og redningsindsats. Og de viste med ild og vand deres familier og overborgmesteren, hvad man skal gøre og ikke gøre, når man slukker brand. Og holdets to piger demonstrerede desuden førstehjælp for en meget nysgerrig Frank Jensen og et rullende TV-kamera.

Både brandkadetterne og deres mentorer har lagt sig i selen i de sidste seks måneder for at lære og lære fra sig. Og på dimissionsdagen fik de unge lov til for alvor at vise familie og samarbejdspartnere, hvad de har lært. “Vi er glade og stolte over, at vi kan være med til at gøre en forskel for unge, der har brug for en anderledes type fritidsinteresse, hvor de får et indblik i en hverdag, der handler om at beskytte og redde mennesker og værdier”, siger beredskabschef Jakob Vedsted Andersen fra Københavns Brandvæsen.

Ungdomsbrandkorpset er et initiativ målrettet unge fra meget forskellige etniske og sociale baggrunde. I alt har 12 drenge og piger i alderen 13 til 17 år brugt et par timer om ugen efter skole i de sidste seks måneder på at lære at slukke brande, give førstehjælp og betjene brandslanger, branddragter og frigørelsesudstyr.

Der er flere mål med Ungdomsbrandkorpset. Et af disse mål er at skabe gode og respektfulde relationer mellem brandfolk og unge rundt omkring i forskellige københavnske bydele. Mens et andet mål med projektet er at støtte de unge brandkadetter til at holde ved i skolen, gennemføre en uddannelse, sige fra over for gruppepres og stole på sig selv og egen dømmekraft.

For de unge, der nu er brandkadetter, har det været en stor oplevelse at køre med på udrykninger. “Jeg har været med på mange udrykninger, og det er rigtig fedt, synes jeg. For mig er det en drøm, der går i opfyldelse. Og jeg føler mig glad og spændt, når vi kører ud på en opgave”, fortæller brandkadet Kamal Derwishi, der går i 8. klasse på Rådmandsgade Skole.

“Jeg har også en rigtig fed mentor, der er virkelig sød og et godt menneske. Og når vi kommer ud til en opgave, så kigger folk, og jeg føler rigtig, at jeg er en af brandmændene som medlem af Ungdomsbrandkorpset. Mine venner synes, det er rigtig fedt, og mine forældre er rigtig stolte af mig. Det er en god følelse at have gennemført uddannelsen, og jeg har lært, hvordan det er at være brandmænd og hvad der sker, når de skal ud på en opgave”, siger Kamal.

Projektet er finansieret af en bevilling fra Københavns Kommune i forbindelse med Sikker By-indsatsen, og det løber fra 1. april 2011 til udgangen af 2012 med et budget på 0,9 mio. kr. i 2011 og 1,8 mio. kr. i 2012. Der optages to hold i 2011 og tre hold i 2012. Målet er at uddanne i alt 68 unge, fordelt på fem hold med hver 12-16 unge. Det seks måneder lange uddannelsesforløb er fordelt med tre måneder på skolebænken og tre måneder i praktik. Begge forløb finder sted efter normal skoletid med mødepligt to timer om ugen.

Annonce