Brandvæsen

Fælles front mod brandkræft

International forskning peger på, at de påvirkninger, brandfolk udsættes for når de slukker brande, kan have en kræftfremkaldende virkning. Men endnu er den danske forskning på området sparsom. De manglende undersøgelser bør dog ikke stå i vejen for en forebyggende indsats. Derfor er 10 parter fra både lønmodtager- og arbejdsgiversiden gået sammen om at udgive de vigtigste råd til at forebygge kræft hos brandfolk.

Præhospital

Ambulancekonkurs har kostet Region Skåne 19 mio. kr.

Sidste år gik en af Sveriges største ambulanceoperatører – Sirius Humanum – konkurs, og det gav alvorlige problemer for Region Skåne, som havde en større kontrakt med Sirius Humanum. I stedet måtte regionen med kort varsel indgå en kontrakt med Falck, som overtog ambulancekørslen. Kort tid før konkursen havde regionen forudbetalt godt 21 mio. kr. til Sirius Humanum.

Præhospital

Dyrt at fyre nødraketter af for sjov

Inden sæsonen for fyrværkeri begynder, advarer Søværnets Operative Kommando mod at fyre nødraketter af for sjov. I værste fald kan det nemlig betyde druknedøden for andre, men det kan også blive en meget dyr affære for dem, der affyrer nødraketten. Det viser en dom, hvor regningen for en forgæves redningsindsats endte hos en gruppe mænd, der havde affyret en nødraket.

Præhospital

Reddere handlede i strid med retningslinjer ved spædbarns død

Det var i strid med de gældende retningslinjer, da to ambulancereddere fra Falck i september afsluttede behandlingen af et to måneder gammelt spædbarn i Svendborg uden at bringe barnet til sygehuset. Det konkluderer Region Syddanmark, som fremhæver, at redderne ikke selvstændigt må afslutte en behandling på stedet. Den ansvarlige ambulancebehandler er blevet frataget sin behandlerkompetence, og der er også igangsat andre initiativer, som får sundhedsministeren til at konkludere, at der ikke er behov for initiativer fra hendes side.

Brandvæsen

Forskning styrker det svenske beredskab – og sparer liv og penge

Siden 2002 er der blevet forsket med fornyet styrke i det svenske beredskab – med resultater som har været til gavn for både det daglige beredskab og samfundet. En vej, det danske beredskab ligeledes ville få gavn af at følge, skriver Christina Bengtsen, der er studerende på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen ved Professionshøjskolen Metropol, i dette indlæg.

Brandvæsen

En mia. liter vand pumpet væk efter stormen Bodil

Beredskabsstyrelsen har pumpet ca. en mia. liter vand væk fra oversvømmede områder, efter stormen Bodil ramte landet. I alt har styrelsen været indsat 175 gange til bl.a. pumpeopgaver, fjernelse af væltede træer og afstivning af bygninger. Styrelsen udlagde herudover bl.a. sandsække omkring boligkvarterer i Roskilde, Jyllinge og Frederikssund for at dæmme op for vandmasserne.