Ny dimensioneringsplan baner vejen for fælles brandstation og driftsgård

Kommunalbestyrelsen i Horsens har vedtaget en ny dimensioneringsplan for beredskabet, som sikrer, at de formelle rammer for den allerede gennemførte sammenlægning af Horsens Brand og Redning og kommunens driftsgård til en ny organisation, Service og Beredskab, er på plads. Dimensioneringsplanen indebærer, at der fortsat skal være en hjælpebrandstation på den hidtidige brandstation på Torstedallé, selv om resten af beredskabet er flyttet til driftsgården.

Horsens’ brandstations nye placering er på kommunens driftsgård på Endelavevej, hvilket skal resultere i samdriftsfordele, f.eks. ved at de vagthavende brandfolk i 1-minutsberedskabet kan varetage serviceopgaver, mens driftsgårdens øvrige mandskab kan fungere som deltidsbrandfolk og dermed nedbringe udrykningstiderne.

Den nye dimensioneringsplan indebærer, at der på den gamle brandstation på Torstedallé skal fungere som hjælpebrandstation, som kan rykke ud med en autosprøjte, der bemandes med holdleder og tre brandfolk. Det skal sikre, at der er nok brandfolk til rådighed i en overgangsperiode, indtil der er rekrutteret nok deltidsbrandfolk på Endelavevej. Desuden skal Falck i Brædstrup dække Østbirk-området, hvor flytningen af brandstationen giver længere udrykningstider. Endvidere er det besluttet, at ø-beredskabet på Endelave skal bibeholdes, men at der laves tiltag, så der kan placeres en autosprøjte i garagen.

Kommunalbestyrelsen har endvidere tiltrådt, at indsatslederfunktionen i Horsens Kommune dækkes af én indsatsleder i fast vagtordning. Funktionen dækkes af indtil seks medarbejdere. Det skal dog overvejes, om der er behov for en bagvagtsordning, og derfor skal der fremover foretages en systematisk registrering af indsatser, hvor der har vist sig behov for mere end én indsatsleder.

Det fremtidige beredskab i Horsens bemandes med indsatsleder, to holdledere og 12 brandfolk. Herefter er indsatsleder, en holdleder og tre brandfolk i 1-minutsberedskab, mens en holdleder og syv brandfolk er i 5-minuttersberedskab. Som noget nyt indgår to brandfolk fra det frivillige beredskabs brandtjeneste i tilkaldeberedskabet.

Annonce