Fælles front mod brandkræft

International forskning peger på, at de påvirkninger, brandfolk udsættes for når de slukker brande, kan have en kræftfremkaldende virkning. Men endnu er den danske forskning på området sparsom. De manglende undersøgelser bør dog ikke stå i vejen for en forebyggende indsats. Derfor er 10 parter fra både lønmodtager- og arbejdsgiversiden gået sammen om at udgive de vigtigste råd til at forebygge kræft hos brandfolk.

De 10 parter, der tæller Københavns Brandvæsen, Falck Danmark, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Beredskabsstyrelsen, DOBL, Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk og FOA, har i fællesskab udgivet en række nye råd om forebyggelse både før, under og efter brandslukningsarbejdet.

“Det er afgørende for os, at der gøres alt, hvad der kan for at minimere risikoen for, at der sker påvirkning i arbejdet med brandslukning, som senere kan føre til kræft. Det handler om forebyggelse her og nu, og ansvaret for det ligger både hos ledelsen, hos den enkelte brandmand og i de faglige organisationer,” lyder det fra parterne bag anbefalingerne.

Rådene om forebyggelse er baseret på ”best practice” og sætter derfor høje standarder for, hvordan forebyggelsen gøres bedst.

Det handler både om at sikre, at det rette udstyr er til stede. Men også om en kulturændring, så dårlige vaner fjernes, og alle påtager sig et ansvar for, at sikkerhedsudstyr bliver brugt og behandlet korrekt. Kulturen om, at brandstationen skal lugte af røg, skal udryddes.

Parterne bag rådene understreger, at det er afgørende, at forebyggelsesindsatsen starter øjeblikkeligt. Men organisationerne opfordrer samtidig beskæftigelsesministeren til at sætte danske undersøgelser i værk om sammenhængen mellem brandslukning og kræft.

Se rådene her

Annonce