Forsvarsministeren takker nu hele beredskabet for stormindsats

Nicolai Wammen

Det vakte en del opsigt, da forsvarsminister Nicolai Wammen umiddelbart efter stormen Bodil takkede det statslige beredskab og Hjemmeværnet for en stor indsats under stormen – men ikke nævnte det kommunale beredskab, der varetog langt størstedelen af beredskabets indsatser under stormen. Den efterfølgende kritik fik fredag forsvarsministeren til at skrive til en række af beredskabets organisationer og takke for ”en formidabel indsats” fra både frivillige, deltidsansatte og fuldtidsansatte i alle dele af det danske beredskab.

I de enslydende breve skriver forsvarsministeren bl.a., at ”i anledning af stormen Bodils hærgen vil jeg gerne benytte lejligheden til at tilkendegive min udelte stolthed over den indsats, som blev ydet fra alle dele af beredskabet i forbindelse med stormen. Jeg og den øvrige regering har været stolte over at opleve, hvordan alle dele af det danske beredskab – de frivillige, de deltidsansatte og de fuldtidsansatte – har ydet en formidabel indsats i forbindelse med såvel forebyggelsen som afhjælpningen og oprydningen efter stormen. Og den indsats aftvinger min dybeste respekt”.

Samtidig fremhæver ministeren samarbejdet under indsatsen: ”Jeg er meget glad for det gode og pragmatiske samarbejde, som har fundet sted mellem de forskellige dele af beredskabet”.

I brevet beder forsvarsministeren de forskellige organisationer om at lade beskeden gå videre, ligesom han understreger, at der nu også på Forsvarsministeriets hjemmeside bliver givet tak og ros til hele beredskabet. På hjemmesiden bragte Forsvarsministeriet fredag denne udtalelse fra Nicolai Wammen: “Jeg vil gerne benytte lejligheden til at tilkendegive min stolthed over den indsats, som blev ydet fra alle dele af beredskabet i forbindelse med stormen. Vi har alle sammen grund til at sige en stor tak til de mange hundreder af frivillige, deltidsansatte og fastansatte i hele beredskabet, der har løftet den store opgave med at rydde op efter stormen”.

Annonce