Brandvæsen

Både sirener og ny app hyler på onsdag

Som noget nyt i år er sirenerne ikke de eneste, der giver lyd fra sig, når varslingssystemet testes på ”Store Hyledag”, den første onsdag i maj. App’en Mobilvarsling vil nemlig hyle på tusindvis af mobiltelefoner sammen med sirenerne, når testen finder sted på onsdag kl. 12. Den nye app er downloadet over 50.000 gange, siden den blev lanceret i februar.

Præhospital

Minister: Arbejdstilsynet skal ikke vurdere om døgnvagtsaftale overtrædes

Arbejdstilsynet har ikke kompetence til at vurdere, om den døgnvagtsaftale, som er indgået i forhold til BIOS, bliver overtrådt. Det slår beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen fast. I stedet er det parterne bag aftalen – Dansk Erhverv og 3F – som skal påse, at aftalen overholdes. Hvis der f.eks. er for mange døgnvagter i BIOS, så skal det ifølge ministeren håndteres i det fagretlige system.

Brandvæsen

Fælles beredskab opgiver at finde besparelser på 4 mio. kr.

Det fælles beredskab for Randers, Favrskov og Djursland er blevet pålagt at finde besparelser på omkring 7 mio. kr., men alt tyder på, at sparekravet reduceres med 4 mio. kr. Der er fundet besparelser på 3 mio. kr. ved effektiviseringer og harmonisering, men beredskabet vurderer, at der ikke kan findes yderligere besparelser, hvis der skal opretholdes et forsvarligt og robust beredskab.