Præhospital

Valgløfte om flere lægebiler sparket til hjørne

De danske udkantsområder skal have mindst 10 ekstra lægebiler, og indførelsen af elektroniske ambulancejournaler skal fremskyndes. Sådan lød et af de helt kontante valgløfter, som SF’s formand, Villy Søvndal, kom med på partiets landsmøde i maj. Nu er SF så kommet i regering, og partiet har endda sat sig på sundhedsministerposten, men der er ikke umiddelbart nogen udsigt til, at de 10 lægebiler bliver en realitet. I det nye regeringsgrundlag vil S-R-SF-regeringen nemlig kun forpligte sig til at undersøge, om SF har ret i, at der er behov for flere lægebiler og elektroniske ambulancejournaler.

Præhospital

Sjællandske paramedicinere får nu elektroniske ambulancejournaler

I denne uge er det planen, at de paramedicinerbemandede akutbiler og ambulancer i Region Sjælland går over til at anvende elektroniske ambulancejournaler, den såkaldte elektroniske præhospitale patientjournal (PPJ). Det er et led i evalueringen af den store omlægning af regionens præhospitale beredskab, hvor et pilotprojekt skal sikre en elektronisk monitorering af paramedicinernes arbejde, men tekniske problemer har forsinket projektet og gjort det nødvendigt manuelt at indtaste store mængder data fra papirjournalerne.

Præhospital

Stor tilfredshed med nordjyske 112-akuthjælpere

Sidste år startede Region Nordjylland et pilotprojekt med 112-akuthjælpere på Sydmors og i Thy. Akuthjælperne er borgere, som har fået en særlig førstehjælpsuddannelse, og som på frivillig basis rykker ud i områder, hvor ambulancerne har lang responstid. Nu er pilotprojektet evalueret, og både hos akuthjælperne selv, borgerne i de to områder, Falck og sygehusene er der stor tilfredshed med ordningen. Nogle borgere frygter dog, at ordningen ender med at blive en erstatning for ambulanceberedskabet.

Præhospital

Historisk omlægning af det præhospitale beredskab i Region Hovedstaden

Når kalenderen skifter fra mandag den 31. august 2009 til tirsdag den 1. september 2009, så gennemføres der samtidig den hidtil største omlægning af det præhospitale beredskab i Region Hovedstaden. Den liggende sygetransport adskilles fra den akutte ambulancekørsel, antallet af akutambulancer reduceres mærkbart, der kommer paramedicinere på udvalgte ambulancer, en ny vagtcentral overtager disponeringen, regionen strammer grebet om ambulancekørslen, ambulanceoperatørerne er ikke længere ansvarlige for responstiderne og mange borgere vil få ambulancehjælp fra andre ambulanceoperatører end i dag. For Falck, der blev udbuddets store vinder, betyder omlægningen en ændring af store dele af de daglige arbejdsgange. Desuden opretter Falck fire ny ambulancestationer – bl.a. skal Falck-Huset på Polititorvet atter huse ambulancer.