Alvorlig it-fejl: Falck-selskab overdrev omsætningen med 55 mio. kr.

Tilbage i 2018 fik Falck et nyt it-system til håndtering af redningskorpsets abonnementer. Men en alvorlig fejl i implementeringen af det nye system medførte, at Falck i 2018 overdrev selskabets omsætning med hele 55 mio. kr., mens overskuddet blev 43 mio. kr. for højt. Bortset fra it-problemerne tjener Falck dog styrtende med penge på de danske abonnenter.

Traditionelt har især autohjælpsabonnenterne været et af de vigtigste elementer i Falcks danske forretning, men abonnementsmodellen er alvorlig truet. Hvor stort set alle danske familier for bare få årtier siden havde et Falck-abonnement, så er det i dag blevet almindeligt, at autohjælp enten indgår i bilforsikringen eller indgår i en pakke ved køb af en ny bil.

For Falck betyder det en væsentlig ændring i forretningsmodellen. Abonnementer indebærer, at Falck får en fast, årlig indtægt, uanset om abonnenten bruger sit abonnement eller ej. Men når det er forsikringsselskaber og bilimportører, som tilbyder autohjælp til kunderne, indgår disse selskaber typisk aftaler med autohjælpsselskaberne, hvor betalingen sker pr. assistance – og ofte efter udbud, hvor der er benhård konkurrence mellem de dominerende autohjælpsselskaber, som er Falck, SOS Dansk Autohjælp og Viking.

Faldende omsætning – men stigende overskud

Falcks danske abonnementsvirksomhed er placeret i selskabet Falck Assistance, der også omfatter aktiviteterne i Falck Teknik, som sælger og servicerer brand- og redningsmateriel.

Gennem de seneste år har Falck Assistance haft en faldende omsætning, der i 2016 udgjorde 1,5 mia. kr., men i 2019 var faldet til 1,4 mia. kr. Men i samme periode er Falck blevet væsentligt bedre til at tjene penge på de danske abonnenter. Driftsoverskuddet er således næsten fordoblet fra 177 mio. kr. i 2016 til 353 mio. kr. i 2019. Samtidig er Falck nu nede på at have 355 ansatte i Falck Assistance, hvilket er et markant fald i forhold til året før, hvor der var 390 ansatte.

Overgangen til et nyt abonnementssystem i 2018 har dog givet væsentlige udfordringer for Falck Assistance. Det har således vist sig, at der i forbindelse med overgangen til det nye system er opstået en fejl i opgørelsen af Falcks omsætning, som er blevet opgjort til 55 mio. kr. for meget. Dermed er Falcks overskud i 2018 blevet 43 mio. kr. for højt. Det har Falck Assistance rettet i selskabets nyeste regnskab for 2019. En positiv konsekvens for Falck er dog, at selskabet dermed skal betale 12 mio. kr. mindre i skat.

Positiv effekt af COVID-19

Falck Assistance oplyser, at selskabet ikke forventer, at COVID-19 får væsentlig indflydelse på økonomien i 2020.

Faktisk har COVID-19 været en økonomisk fordel for Falck, fordi abonnenterne trækker på færre autohjælpsydelser og sygetransporter end normalt, og dermed er Falcks omkostninger faldet.

Falck har dog haft færre salgsmuligheder, ligesom kunderne i mindre omfang har kontaktet kundeservice. Det har betydet, at en række medarbejdere i salg og kundeservice har været hjemsendt. Situationen har også betydet, at muligheden for servicebesøg på brandmateriel hos virksomhedskunder har været meget reduceret.

Annonce