Lille underskud hos REKO

Det private redningskorps REKO, der har station i Kolind på Djursland, kæmper fortsat med omstillingen, efter at redningskorpsets ambulancekørsel bortfaldt i forbindelse med Region Midtjyllands udbud af ambulancekørslen. I det seneste regnskab fik REKO et underskud på 189.000 kr., men det er en væsentligt forbedring i forhold til året før, der gav et underskud på 490.000 kr.

REKO bød ikke på ambulancekørslen, da den kom i udbud, og bortfaldet af ambulancekørslen har medført, at REKO har måttet gennemføre en omstrukturering af virksomheden. I dag er REKO’s primære aktiviteter autohjælp, hvor REKO er station for Dansk Autohjælp, samt vagtcentralydelser.

Ifølge REKO har driften i regnskabsåret 2011/2012 udviklet sig som forventet, men der arbejdes fortsat med at øge indtjeningen.

Bruttoindtægterne steg fra 3,4 til 3,6 mio. kr., og da personaleomkostningerne samtidig faldt svagt, gav det et driftsoverskud på 56.000 kr. mod et underskud på 189.000 kr. sidste år. Efter renteudgifter og skat endte det seneste regnskabsår på et underskud på 189.000 kr., mens REKO året før tabte 490.000 kr.

REKO har bygninger, grunde og materiel for 7,6 mio. kr., og selskabet har en solid egenkapital på 2,3 mio. kr.

Annonce