COVID-19 sikrer Falck et rekordoverskud i Responce

2020 blev et særdeles godt år for det Falck-ejede Responce, som med hovedsæde i Kolding blandt andet udfører ambulancekørsel i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Responce fik et driftsoverskud på 30 mio. kr., hvilket er næsten en tredobling i forhold til året før. Årsagen er primært aktiviteter indenfor antigen-testning for COVID-19.

Responce oplyser ikke selskabets omsætning, men bruttofortjenesten – som er omsætningen minus de variable omkostninger – steg fra 168 mio. kr. i 2019 til 202 mio. kr. i 2020. Samtidig steg personaleomkostningerne fra 155 mio. kr. til 171 mio. kr., men Responce fik stadig et driftsoverskud på 30 mio. kr. – mod 11 mio. kr. i 2019.

For Falck, der ejer alle aktierne i Responce, har ejerskabet dermed været en særdeles god forretning. I 2020 fik Falck således en forrentning på 39 pct. af egenkapitalen i Responce. Og Falck anfører i regnskabet, at stigningen i driftsoverskuddet primært skyldes antigen-testning af private borgere, selskaber og institutioner som led i regeringens teststrategi for COVID-19.

Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte medarbejdere i Responce steg fra 293 i 2019 til 329 i 2020.

Falck forventer, at overskuddet i Responce i 2021 bliver på samme niveau eller bedre end i 2020. Her henviser Falck til den fortsat høje testaktivitet i 2021.

Annonce