Dom stadfæstet: Redningsgruppens chef skal fire år i fængsel

Chefen for den konkursramte virksomhed Redningsgruppen, den 46-årige Henrik Kalmer, skal fire år i fængsel. Det slår Østre Landsret fast i en ny dom, der stadfæster den straf, som Henrik Kalmer sidste år fik i byretten. Han er blevet fundet skyldig i en særlig grov form for skyldnersvig, dokumentfalsk, bedrageri og mandatsvig.

Henrik Kalmer var stifter, direktør og bestyrelsesmedlem med den bestemmende indflydelse på driften i en række selskaber, der alle gik konkurs. Efterfølgende blev han ved byretten i Odense dømt for groft skyldnersvig, groft bedrageri, groft mandatsvig, groft dokumentfalsk og grov overtrædelse af bogføringsloven og reglerne om kapitaltilførsel og anvendelse af en juridisk persons midler.

Med mindre justeringer har Østre Landsret fundet Henrik Kalmer skyldig i samme omfang som byretten. Landsretten har fundet, at kreditorerne i de konkursramte selskaber led eller var i væsentlig risiko for at lide formuetab, og at beløbet er på ikke under 50 mio. kr. Endvidere var landsretten enig i byrettens strafudmåling og i, at Henrik Kalmer indtil videre skal frakendes retten til at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomheder uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Havde store ambitioner

Redningsgruppen blev etableret i 2011 under navnet Dansk Redningskorps, men skiftede senere navn til Redningskorps Danmark og derefter Redningsgruppen. Dengang var ambitionerne store, og Redningsgruppen med Henrik Kalmer i spidsen bebudede, at man ville blive en stor aktør indenfor både brandslukning, ambulancekørsel, sygetransport og autohjælp. I praksis viste der sig imidlertid at være langt mellem succeshistorierne for Redningsgruppen, der tabte de offentlige udbud, som selskabet deltog i.

Et lovende samarbejde med den store norske autohjælpsaktør Viking brød efter få måneder sammen – og resulterede i en usædvanlig og offentlig krig mellem de to selskaber, hvor Vikings koncernchef betegnede Redningsgruppen som useriøse. ”Det har været et forfærdeligt selskab at have med at gøre. Det her er en helt utrolig sag. Det er et lillebitte selskab med store økonomiske problemer, de har et dundrende underskud, og manden bag selskabet har flere konkurser bag sig”, sagde Viking-koncernchef Hans Petter Semmelmann i 2012. Vking har efterfølgende selv etableret sig i Danmark.

Ifølge Redningsgruppen selv havde virksomheden 41 stationer, men i 2014 var det slut – her blev det sidste af de ca. 13 selskaber, som var blevet oprettet, taget under konkursbehandling.

Annonce