Nordjysk brandmand skal syv år i fængsel

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en sag mod en deltidsbrandmand, som var tiltalt for 27 tilfælde af brandstiftelse i Fjerritslev og omegn, bl.a. ildspåsættelse på ejendomme, halmballer, skure og containere. Landsretten valgte at skærpe den tidligere dom fra byretten, så den nu forhenværende brandmand skal syv år i fængsel, ligesom han frakendes retten til at virke som brandmand.

Brandmanden, den 35-årige Henrik Kjær Christensen, var også tiltalt for et tilfælde af såkaldt kvalificeret brandstiftelse på en ejendom, idet ejendommens 87-årige beboer blev udsat for overhængende fare, og i et tilfælde var der rejst tiltale for ildspåsættelse under særligt skærpende omstændigheder på et skur, idet der ved branden opstod fare for beboerne på den ejendom, der var sammenbygget med skuret.

Anklagemyndigheden mente desuden, at brandmanden skulle dømmes efter straffelovens § 181, stk. 3, der handler om særligt skærpende omstændigheder. Det skete under henvisning til brandenes antal og de værdier, der gik tabt ved brandene.

Dømt for 19 af 27 brande

På baggrund af forklaringerne i sagen, videoklip fra overvågningskameraer, brandundersøgelser, tele- og masteoplysninger vedrørende den tiltalte brandmands mobiltelefon og en række andre oplysninger fandt landsretten det bevist, at tiltalte var skyldig i 19 af de 27 forhold, herunder de to forhold af kvalificeret brandstiftelse og ildspåsættelse under særligt skærpende omstændigheder. Forholdene blev begået i perioden fra den 7. oktober til den 21. november 2016. Landsretten fandt endvidere, at forholdene samlet set skulle henføres under straffelovens § 181, stk. 3, om særligt skærpende omstændigheder.

Landsretten fastsatte straffen til fængsel i syv år. Landsretten bestemte endvidere, at tiltalte skulle frakendes retten til at virke som brandmand indtil videre. Tiltalte blev også dømt til at betale erstatning i en række forhold.

Landsrettens resultat er en ændring af byrettens dom, hvor tiltalte blev idømt fem års fængsel, og hvor tiltalte bl.a. blev frifundet for forholdet vedrørende kvalificeret brandstiftelse.

Annonce