Falck har nu overtaget Krusaa Bjergning

Efter 27 år har Arne og Nete Thomsen valgt at sælge deres livsværk, Krusaa Bjergning, til Falck med virkning pr. 1. juli 2005. Falck overtager både køretøjerne og Krusaa Bjergnings ejendom på Okslundvej 2 i Padborg, hvorfra Falck vil have udgangspunkt for betjeningen af både Krusaa Bjergnings nuværende kunder og Falcks egne kunder i området.

Arne og Nete Thomsen har gennem alle 27 år selv stået for driften af Krusaa Bjergning, og de har oparbejdet stor respekt blandt kunder og kollegaer i branchen. Nete Thomsen har stået for den døgnbetjente telefonbetjening og administrationen, mens Arne Thomsen – sammen med de tre ansatte – har stået for arbejdet ude “i marken”, samt pasningen af deres seks køretøjer. Opgaverne i Krusaa Bjergning er mangeartede, men hovedvægten ligger på autohjælp til lastvogne – ofte havareret i udlandet – og hjælp til andre private kunder i det grænsenære område.

“At det blev Falck, der overtager Krusaa Bjergning og aktiviteterne, er måske ikke helt uventet, idet Falck og Krusaa Bjergning har arbejdet sammen gennem de seneste 10 år – så kontakten og tilliden har været til stede gennem en lang periode. Vi vil gerne takke alle kunder og samarbejdspartnere vi har haft kontakt med gennem årene og håber det vil fortsætte med Falck”, siger Arne og Nete Thomsen.

Regionschef hos Falck, underdirektør Erik Møberg Petersen, glæder sig over, at overtagelsen af Krusaa Bjergning er faldet på plads. “Jeg har gennem de seneste 10 år samarbejdet med Arne og Nete – og har stor respekt for den måde de har drevet deres forretning på. I Falck ser vi det naturligt at videreføre det flotte arbejde sammen med de tre medarbejdere fra Krusaa Bjergning, og vi håber også på en endnu bedre forankring i det grænsenære område, hvor vi nu har en god placering for det fremtidige arbejde i området”, siger han.

Annonce