Forsvaret starter forberedelserne til stort autohjælpsudbud

Endnu en stor autohjælpskontrakt er på vej i udbud. Denne gang handler det om autohjælp til Forsvarets og Beredskabsstyrelsens køretøjer i Danmark samt i forbindelse med Forsvarets rejser i Europa. Der er tale om en rammeaftale med en anslået værdi på 8,5 mio. kr., og i første omgang ønsker Forsvaret at undersøge markedet. Selve udbuddet planlægges at starte i maj.

Det er Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), som planlægger at indgå en rammeaftale vedrørende indkøb af vejhjælp i Danmark og de øvrige europæiske lande. Aftalen skal omfatte Forsvarets og Beredskabsstyrelsens eksisterende og kommende køretøjer, og værdien anslås til 8,5 mio. kr.

Forsvarets medarbejdere rejser både i Danmark og Europa i personbiler, busser, lastbiler og andre køretøjer. I udlandet er det især lande som Norge, Sverige, Tyskland, Polen, Holland og Belgien, som Forsvarets køretøjer færdes i.

FMI ønsker derfor, at deres kommende leverandør af autohjælp skal assistere Forsvarets køretøjer, så de kan få vejhjælp i Danmark og Europa. Forsvaret råder i dag over både benzin- og dieselbiler, men forventer at indkøbe flere el- og plug-in-hybrid-biler i fremtiden.

Ønsker døgnbemandet kontaktpunkt

Kravet fra FMI er, at den løbende kontakt med leverandøren kun sker igennem FMI’s udvalgte medarbejdere. Leverandørens kontakt med de daglige brugere af autohjælp vil dermed være begrænset til de tilfælde, hvor det vil være nødvendigt akut at tilkalde vejhjælp. Den daglige operationelle koordination af vejhjælp forventes at ville blive foretaget af Forsvarets Operationscenter (JOC) i Karup.

Det er et krav, at leverandøren kan stille et dedikeret kontaktpunkt til rådighed 24 timer i døgnet, 365 dage om året, og at dette kontaktpunkt altid er bemandet med personale, som har de for opgaven nødvendige kvalifikationer. Dette kontaktpunkt skal være i stand til at kunne kommunikere telefonisk og digitalt med JOC på sikre forbindelser uden risiko for nedbrud.

Alle assistancer forventes at skulle ske på asfalteret vej/vej med fast underlag. Der kan dog i helt særlige tilfælde være behov for bjærgning i terræn.

Alt fra starthjælp til hjælp ved fejltankning

FMI’s kommende rammeaftale skal omfatte følgende services:

 • Bugsering af køretøjet til værksted
 • Nødopladning af el-biler, kørsel til nærmeste af Forsvarets ladestationer i Danmark
 • Starthjælp
 • Fritrækning/bjærgning
 • Oplukning af døre
 • Hjulskift
 • Brændstof til den nærmeste tankstation i udlandet og til den nærmeste af Forsvaret benyttede tankstation i Danmark
 • Videretransport til op til otte personer
 • Overnatning for max. otte personer
 • Lånebil til max. otte personer
 • Udtømning af tanken ved fejltankning
 • Nødtætning

FMI ønsker i første omgang at undersøge markedet. Selve udbuddet ventes iværksat den 28. maj 2021.

Annonce