Myndighederne vil lukke tre af Redningsgruppens selskaber

Hvis det står til Erhvervsstyrelsen, vil tre af de centrale selskaber i Redningsgruppen blive lukket. I hvert fald har styrelsen i dag bedt Skifteretten i Aarhus om at tvangsopløse selskaberne RKDK Vagtcentral, RKDK Autohjælp/Vejhjælp og RGDK Brand og Redning. Kun moderselskabet er ikke omfattet af anmodningen om tvangsopløsning.

Erhvervsstyrelsen oplyser ikke den konkrete årsag til, at man har bedt skifteretten tvangsopløse de tre selskaber, men styrelsen henviser til en bestemmelse i selskabsloven, som giver mulighed for at tvangsopløse et selskab i følgende forskellige situationer:

  1. Erhvervsstyrelsen ikke rettidigt har modtaget kapitalselskabets godkendte årsrapport i behørig stand efter årsregnskabsloven,
  2. kapitalselskabet ikke har den ledelse eller det hjemsted, der er foreskrevet i loven eller i selskabets vedtægter,
  3. kapitalselskabet ikke har anmeldt en revisor, selv om det er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning,
  4. kapitalselskabet ikke har anmeldt en revisor, selv om generalforsamlingen i øvrigt har besluttet, at selskabets årsrapport skal revideres, eller
  5. selskabets ledelse ikke har reageret på fordringer på indkaldt selskabskapital, der har vist sig ikke at kunne opfyldes.

Moderselskabet Redningsgruppen A/S Danmark Holding er som det eneste af Redningsgruppens selskaber ikke omfattet af anmodningen om tvangsopløsning.

Redningsgruppen hed tidligere Redningskorps Danmark, og i foråret blev et femte selskab, Redningskorps Danmark Vagtcentral A/S, opløst efter at være gået konkurs.

Annonce