Åben krig mellem Redningskorps Danmark og Viking

Fronterne er trukket hårdt op mellem de to tidligere samarbejdspartnere Redningskorps Danmark og Viking. Indtil for kort tid siden stod Redningskorps Danmark for norske Vikings assistancer i Danmark, men nu retter Viking hårde beskyldninger mod det danske redningskorps. Ifølge Vikings koncernchef er Redningskorps Danmark således et lille, useriøst, stærkt underskudsgivende og forfærdeligt selskab, som Viking ikke ønsker at have noget at gøre med, og koncernchefen beskriver redningskorpsets chef som en brandmand, der opfører sig som en cowboy.

Samarbejdet mellem Redningskorps Danmark og Viking, der blev præsenteret i februar, skulle ifølge Redningskorps Danmarks daværende direktør, Kasper Jensen, have givet Redningskorps Danmark væsentligt bedre muligheder for at vinde offentlige udbud af beredskabsopgaver, ligesom redningskorpsets vejhjælpskoncept ville blive kraftigt udbygget.

Sådan kom det imidlertid ikke til at gå. I september meddelte Viking, at samarbejdet ville blive afbrudt, og selv om Redningskorps Danmark dengang fortalte, at man fortsat skulle udføre det norske selskabs autohjælpsassistancer, erkender redningskorpset nu, at samarbejdet rent faktisk er slut – og betegner i øvrigt samarbejdet som fejlslagent.

Men hos Viking fortæller koncernchef Hans Petter Semmelmann, at samarbejdet er blevet afbrudt på grund af Redningskorps Danmarks optræden. Senest er der opstået strid om et påstået tilgodehavende på 100.000 kr. – et beløb, som Viking nægter at skylde Redningskorps Danmark. Viking mener, at Redningskorps Danmark har faktureret dem for dobbelt moms, og Viking har svært ved at gennemskue, hvad det er, som de er blevet faktureret for. Det får Hans Petter Semmelmann til at beskrive Redningskorps Danmark som useriøst.

”Det har været et forfærdeligt selskab at have med at gøre. Det her er en helt utrolig sag. Det er et lillebitte selskab med store økonomiske problemer, de har et dundrende underskud, og manden bag selskabet har flere konkurser bag sig”, siger Hans Petter Semmelmann til den norske erhvervsavis E24. Han beskriver Redningskorps Danmarks chef, Henrik Kalmer, som en brandmand, der opfører sig som en cowboy.

Viking har nu sat en advokat på sagen.

Henrik Kalmer afviser dog, at Redningskorps Danmark skulle have økonomiske vanskeligheder. ”Tværtimod har vi fået tilført kapital. Jeg går ud fra, at det er Viking, som har økonomiske problemer, når de ikke betaler deres regninger. Vi er 24 fuldtidsansatte og 14 deltidsansatte. Desuden har vi 38 underleverandører, og i 2011 omsatte vi for næsten 18 mio. kr. I 2012 har vi indtil videre omsat for 36 mio. kr.”, siger Henrik Kalmer til E24. Han tilføjer, at der er tillagt moms på regningerne, fordi det kun er abonnementer, der er momsfritagede.

Ifølge Henrik Kalmer har Redningskorps Danmark fået tilført 30 mio. kr. i kapital, som er øremærket til en ekspansion i netop Norge og Sverige. Det danske redningskorps meddeler således, at de vil etablere sig på det norske og svenske autohjælpsmarked, hvor de vil starte op i Sverige i foråret 2013 med 60 underleverandører og i Norge i foråret 2014 med 50 underleverandører. Desuden bebuder Redningskorps Danmark, at de i 2013 tillige vil etablere sig som ambulanceoperatør i Spanien og Polen.

“Vi ser store muligheder for vækst på autohjælpsområdet, når vi kigger på det skandinaviske marked. Svenskerne og nordmændene er ikke vant til at kunne tegne et abonnement for et fast årligt beløb, som forretningsmodellen er i Danmark, og det vil vi nu udnytte”, siger Henrik Kalmer.

Hos Viking er man dog ikke bekymret for, at Redningskorps Danmark vil blive en konkurrent på det norske hjemmemarked. ”Nej, nej, nej. De er ikke i nærheden af at kunne ekspandere”, siger Hans Petter Semmelmann.

Redningskorps Danmark har tidligere lanceret ambitiøse planer om at blive en stor aktør inden for både brandslukning, ambulancekørsel og sygetransport i Danmark. Indtil videre er disse planer dog ikke blevet omsat til en eneste egentlig kontrakt.

Annonce