Nye afmærkningsvogne skal beskytte redningspersonale

Foto: Vejdirektoratet

I Vejdirektoratets og Rigspolitiets igangværende udbud af beredskabsydelser bliver der stillet med skærpede krav til nye afmærkningsvogne, der bedre skal beskytte vejarbejdere og redningspersonale mod at blive påkørt, når de håndterer akutte hændelser på vejene. I alt skal der investeres i op til 50-60 såkaldte TMA-systemer.

I udbuddet stiller Vejdirektoratet og Rigspolitiet minimumskrav til brug af de såkaldte TMA-systemer. Det er særligt solide afmærkningsvogne, der er karakteriseret ved, at de er forsynet med en tyk stødpude bagpå.

Vejarbejderne og redningspersonalet vil dermed kunne arbejde i læ af TMA-systemerne. Og systemernes puder absorberer trykket fra de køretøjer, der måtte påkøre vognene – som hovedregel med den konsekvens, at hverken trafikanten eller dem, der arbejder på vejen, kommer til skade.

”Vi har i den seneste tid set alt for mange tilfælde, hvor vejarbejdere, redningspersonale eller deres materiel er blevet påkørt, mens de har arbejdet på vejene med at løse opgaver til gavn for trafiksikkerheden og fremkommeligheden. Det er naturligvis helt uacceptabelt. Folk, der arbejder på vejen, har ligesom alle andre krav på et trygt og sikkert arbejdsmiljø. De har også en ægtefælle og børn, som de gerne vil komme hjem til, når arbejdsdagen er slut. Derfor er jeg glad for det nye udbud fra Vejdirektoratet og Rigspolitiet med ekstra solide afmærkningsvogne, der skal øge sikkerheden for de mennesker”, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Gradvis indfasning

Med udbuddet forventes det, at der i alt skal investeres i op til 50-60 nye TMA-systemer. Dette skal dog ske gradvist i løbet af de første fire aftale-år i kontrakten. Indtil alle TMA-systemerne er anskaffet, skal der bruges to mindre afmærkningsvogne som beskyttelse, når de arbejder med akutte opgaver ude på vejene.

”Den personlige sikkerhed hos de folk, der arbejder på vejen, har naturligvis høj prioritet hos os, og der er behov for, at vi sikrer dem bedre mod det stigende antal påkørsler, vi desværre har kunnet konstatere over de senere år”, siger områdechef Charlotte Vithen fra Vejdirektoratet – og tilføjer:

”Vi har været i drøftelser med branchen om, hvordan vi gør det bedste muligt. Og vi er blevet enige om, at løsningen er at anvende TMA-systemerne i langt højere grad til at beskytte de folk, der arbejder ude på vejene. Denne løsning tilgodeser samtidig også trafikanternes sikkerhed”.

Annonce