Nye tiltag skal sikre, at REKO kan fortsætte driften

Arkivfoto

Økonomien er presset hos redningskorpset REKO på Djursland, der indgår i Redning Danmark. Selskabets fortsatte drift er betinget af, at en række tiltag, som REKO har iværksat, har den forventede effekt. Initiativerne omfatter yderligere kapitaltilførsel samt selskabets pengebinding, indtjening og omkostningsgrundlag.

REKO med base i Kolind på Djursland har været et traditionelt redningskorps med både ambulancekørsel samt autohjælp for Dansk Autohjælp, men i dag er autohjælp under Redning Danmark den primære aktivitet.

Det seneste regnskab fra selskabet er egentlig positivt. Bruttofortjenesten er steget fra 6 mio. kr. til 7,2 mio. kr., og regnskabsåret 2021/2022 er endt med et overskud på 41.000 kr. – mod et underskud på 805.000 kr. året før.

Ikke desto mindre noterer REKO i regnskabet, at der er usikkerhed om, hvorvidt selskabet kan fortsætte driften:

”Selskabet har for nuværende taget initiativer for at sikre selskabets fortsatte drift, og der arbejdes på yderligere kapitaltilførsel samt selskabets pengebinding, indtjening og omkostningsgrundlag. Selskabets fortsatte drift er betinget af at de udarbejdede tiltag har den forventede effekt. Med grundlag i de udarbejdede tiltag er det ledelsens forventning, at selskabet kan fortsætte driften og aflægge årsrapporten under forudsætning om going concern. Selskabets ejerkreds har foretaget indskud i selskabet t.kr. 967 på statustidspunktet som de kun vil foretage udtræk af i det omfang, der er likviditet hertil. Der er udarbejdet budget for kommende regnskabsår, der viser en positiv udvikling i den primære drift for den kommende periode.”

REKO har 15 medarbejdere.

Annonce